Diabetesmedel effektivt mot övervikt

Ett ämne som används för att behandla typ 2-diabetes har visat sig vara
effektivt för att hjälpa personer utan diabetes att gå ner i vikt.
Resultaten från studie som publicerats i Lancet väcker hopp om ett nytt
bantningspreparat.

23 okt 2009, kl 11:09
0

Annons

Ämnet liraglutid är den verksamma substansen i ett preparat som nyligen godkändes av Emea för behandling av typ 2-diabetes. Företagen Novo Nordisk som står bakom preparatet har finansierat en studie för att undersöka om substansen kan hjälpa personer utan diabetes att gå ner i vikt. Resultaten tyder på att det kan fungera.

I studien ingick 564 personer mellan 18 och 65 med ett BMI mellan 30-40 kg/m² från 19 olika centra i Europa. Personerna slumpades till att få behandling med liraglutid i olika doser, placebo eller det godkända viktreduceringsmedlet orlistat. Samtliga deltagare skulle äta en diet bestående av 500 kcl per dygn och ett program med fysisk aktivitet.

Under 20 veckor gick de personer som fick den högsta dosen liraglutid ner i genomsnitt 7,2 kg. Under samma tid som placebodeltagarna gick ner 2,8 kg och orlistatgruppen 4,1 kg. De som fick den lägsta dosen liraglutid tappade i snitt 4,8 kg.

Liraglutid visade sig också minska förekomsten av prediabetes, ett förstadium till typ 2-diabetes. Den vanligaste biverkningen var illamående och kräkningar men de negativa effekterna var övergående.

Substansen liraglutid är en GLP-1-receptoragonist. GLP-1 (glukagonlik peptid 1) är ett inkretinhormon som frisätts vid varje måltid och stimulerar insulinsekretionen, hämmar glukagonsekretionen, och ger mättnadskänsla.

Stefan Rössner, professor i Hälsoinriktad beteendeforskning vid Karolinska sjukhuset är en av dem som ligger bakom studien. Han säger till Sveriges Radio att han ser fram emot att medicinen kan finnas som bantningsmedicin om något år.
? Jag tycker det är jätte bra att vi får nya redskap för vi har så lite att välja på. Många patienter jobbar jättehårt med kost och motion men klarar inte det, säger Stefan Rössner.

Trots  positiva resultat har Novo Nordisk beslutat att inte gå vidare med en fas III studie i nuläge. En av anledningarna uppges vara att amerikanska FDA ännu inte godkänt liraglutid mot diabetes. De är tveksamma efter att djur som fått substansen i väldigt höga doser utveklat cancerceller i bukspottkörteln.