Annons

?Det är glädjande att Wyeth delar vår uppfattning?

FÖLJSAMHET FJÄRDE INLÄGGET, BEMÖTANDE AV BENNY PETERSSONS INLÄGG

27 mar 2006, kl 13:19
0

Det är angeläget att alla involverade i läkemedelskedjan har tänkt på slutanvändaren för att underlätta följsamhet. I tidigare debattinlägg efterfrågade vi att intervention sker på flera nivåer för att komma tillrätta med eller minimera risker om människor ?glömmer? att ta sina läkemedel. Vi gav exempel på hur man kan arbeta genom att involvera patienter i terapival, välja läkemedel med fördelaktiga farmakodynamiska och kinetiska egenskaper, att tillhandahålla information om vad som händer vid överhoppad dos och att subventionera patientvänligare läkemedel. Patienten har rätt till relevant information gällande dessa viktiga frågor. Det är glädjande att Wyeth AB delar vår uppfattning och redan har inlett det svåra men ofta förbisedda arbetet med att främja en god följsamhet. Allas ambition bör vara att terapin fungerar trots dålig följsamhet.
Läkemedelsbiverkningar utgör en väsentlig del av terapiavbrotten. Man kan till exempel undra hur vissa läkemedel har hamnat på LFN:s lista över läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. Frekvens av biverkningar och terapiavbrott är väl dokumenterade för vissa av preparaten. Subvention av dessa typer av läkemedel tar inte hänsyn till användaren och bäddar bara för dålig följsamhet, vilket i sin tur kan få allvarliga konsekvenser.
Det är önskvärt att vi alla i läkemedelskedjan funderar på vad vi kan göra för att en glömd/överhoppad dos inte skall äventyra människors hälsa.
Amadou Jallow & Axel Carlsson, apotekare