Annons

?Hänsyn bör även tas till behovet av alternativa beredningsformer?

FÖLJSAMHET ANDRA INLÄGGET, SVAR PÅ AMADOU JALLOWS OCH AXEL CARLSSONS INLÄGG I LMV 3/06

27 mar 2006, kl 13:22
0

Det är med stort intresse som Wyeth tagit del av debatten kring behovet av att ta hänsyn till mänskliga faktorer vid läkemedelsval. Men vi önskar tillrättalägga en felaktig uppgift i det senaste debattinlägget med rubriken ?Mänskliga faktorn måste tas hänsyn till vid läkemedelsval?.

I inlägget uttrycks att halveringstiden för Efexor Depot skulle vara 5 timmar, när det istället är Efexor tablett som åsyftas. Efexor Depot har en skenbar halveringstid på 15 timmar (9-21 timmar). Effekten av en glömd dos blir därför inte lika dramatisk som beskrivs.
Vi håller med om att det är viktigt att skapa en god följsamhet till läkemedelsordinationen. För just detta ändamål erbjuder Wyeth sedan år 2000 ett antal stödtjänster samlat under namnet Contactus. Dessa tjänster består av SMS-service, telefonservice 020-910 920, stöd- och utbildningsprogram samt sajten www.contactus.org. Via sajten kan patienter som behandlas med Efexor Depot beställa en sms-påminnelse om att ta sitt läkemedel.
Dessa stödtjänster vänder sig till såväl patienter med depression som deras anhöriga. Syftet med stödtjänsterna är att öka patienternas, och de anhörigas, kunskap om sjukdomen och förståelse för vikten av god följsamhet.

Även SBU framhåller i rapporten ?Behandlingar av depressionssjukdomar?, att bättre behandlingsresultat än rutinvård har uppnåtts i studier när organisationen innehållit patientundervisning, telefonstöd till patienter, elektroniska påminnelser samt god tillgång till psykiatriker och psykologer med utbildning inom korttidspsykoterapier.
Wyeth delar författarnas uppfattning i det tidigare inlägget om att Läkemedelsförmånsnämndens bedömning av läkemedel också bör innefatta den mänskliga faktorn. Därför bör hänsyn även tas till behovet av alternativa beredningsformer såväl som interventionsåtgärder runt originalpreparaten för att främja en god följsamhet.
Benny Petersson, medicinsk chef, Wyeth AB