Annons

?Deras behov måste tillgodoses på annat sätt?

Alla läkemedel som förskrivs till barn ska omfattas av läkemedelsförmånen, oavsett myndighetsgodkännande, kräver två apotekare i en debattartikel. Frågan har blivit aktuell efter det att Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) i januari i år offentliggjorde sin genomgång av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. Resultatet av genomgången blev bl.a. att läkemedel som i vissa speciella fall används till […]

26 apr 2006, kl 11:59
0

Alla läkemedel som förskrivs till barn ska omfattas av läkemedelsförmånen, oavsett myndighetsgodkännande, kräver två apotekare i en debattartikel. Frågan har blivit aktuell efter det att Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) i januari i år offentliggjorde sin genomgång av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. Resultatet av genomgången blev bl.a. att läkemedel som i vissa speciella fall används till barn lyftes ur förmånen.

Vi tror inte att det är praktiskt möjligt att skilja ut alla små patientgrupper som kan vara behov av generella subventioner. Däremot delar vi Staffan Eksborg och Åsa Andersson engagemang för möjligheten till en god läkemedelsbehandling av barn, men ser att vi redan inom sjukvården har möjlighet att lösa de problem som Staffan och Åsa pekar på.
När LFN går igenom en grupp läkemedel bedömer nämnden om behandlingen med ett läkemedel orsakar en för samhället rimlig kostnad i förhållande till de hälsovinster det ger patienterna. Oavsett vilken läkemedelsgrupp som LFN kommer att gå igenom, kommer det att finnas små grupper av patienter som har nytta av varje enskilt läkemedel. Deras behov måste därför tillgodoses på annat sätt, annars kommer LFN:s uppdrag att bedöma kostnad och nytta ur ett samhällsperspektiv inte att vara möjligt att genomföra.
Det finns emellertid sätt att lösa detta, utan att enskilda patienter behöver blir lidande, samtidigt som vi kan få en mer kostnadseffektiv användning av läkemedel och därmed frigöra resurser inom vården för angelägna insatser. Läkemedel till enskilda patienter kan, trots att de är receptförskrivna, faktureras förskrivande enhet, vilket innebär att patienten får sitt läkemedel utan kostnad, trots att det inte ingår i läkemedelsförmånerna. Givetvis skall förskrivningen ske utifrån behandlande läkares medicinska bedömning att det inte finns någon alternativ fungerande behandling inom läkemedelsförmånen. Genom ett sådant förfaringssätt kan de barn som behöver det, likväl som andra mindre patientgrupper, få adekvat behandling med läkemedel, oavsett om läkemedlet i fråga är subventionerat eller inte.

Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra innebär att 175 miljoner kronor kan frigörs årligen, samtidigt som den stora merparten patienter får en lika god behandlingseffekt. Det ger utrymme för landstingen att ta kostnaden för de patienter som har ett medicinskt behov som bara kan tillfredställas av ett icke subventionerat läkemedel. Under 2005 behandlades i Sverige 1800 barn under 10 år med syrahämmande läkemedel (900 under 5 år) till en kostnad av 3 miljoner kr. Under samma period behandlades totalt 525 000 patienter med dessa läkemedel, till en kostnad av 887 miljoner kronor!
Axel Edling
ordförande, Läkemedelsförmånsnämnden

Ann-Christin Tauberman
generaldirektör, Läkemedelsförmånsnämnden

Bodil Ericsson
ordförande, Landstingens Läkemedelsförmånsgrupp, Sveriges Kommuner och Landsting