Annons

Läkemedel till barnpatienter ska alltid omfattas av läkemedelsförmånen

De flesta läkemedel som används för humant bruk är framtagna för att behandla sjukdomar hos vuxna patienter. Trots bristande dokumentation och avsaknad av myndighetsgodkännande används många av dessa läkemedel för behandling av olika sjukdomstillstånd hos barnpatienter. För att genomföra en tillfredställande läkemedelsbehandling av barnpatienter måste en rad praktiska synpunkter beaktas. Läkemedelsbehandling av barnpatienter ställer speciella […]

26 apr 2006, kl 12:01
0

Annons

De flesta läkemedel som används för humant bruk är framtagna för att behandla sjukdomar hos vuxna patienter. Trots bristande dokumentation och avsaknad av myndighetsgodkännande används många av dessa läkemedel för behandling av olika sjukdomstillstånd hos barnpatienter. För att genomföra en tillfredställande läkemedelsbehandling av barnpatienter måste en rad praktiska synpunkter beaktas.

Läkemedelsbehandling av barnpatienter ställer speciella krav på den galeniska formuleringen av läkemedlen. För att undvika spädningsfel vid parenteral administrering erfordras dosanpassade stamlösningar. Dosanpassade läkemedel för peroralt och rektalt bruk för pediatriskt bruk saknas ofta. Det är inte tillrådligt att dela tabletter och suppositorier på grund av otillfredsställande doseringsnoggrannhet. Apoteket AB kan via sina Produktionsenheter omformulera många läkemedel till mer barnvänliga styrkor och beredningsformer. De vanligaste av dessa extemporeberedningar finns beskrivna i produktmonografier, så kallade ATL-blad, över apotekstillverkade läkemedel (extemporeläkemedel) för pediatriskt bruk (ATL BARN 2004).

Vid peroral läkemedelsbehandling är det viktigt att barnen kan svälja läkemedlet. Kapslar och tabletter kan därför endast användas till barn över cirka 4-5 års ålder. För de mindre barnen är man hänvisad till mixturer eller lösningar. Det är då viktigt att läkemedlens smak accepteras av de sjuka barnen. Små barn behandlas ibland med perorala läkemedel som administreras med hjälp av ventrikelsond. Detta administrationsförfarande används framförallt till svårt sjuka barn. Det är då viktigt att läkemedelsbehandlingen inte förorsakar stopp i själva sonden, vilket sker om administrerade suspensioner innehåller för stora partiklar. Ett aktuellt exempel är syrahämmande behandling till små barn där Losec Mups har en sådan beredningsform att de upplösta magsaftresistenta kornen går att spruta igenom de flesta sonder, även till barn. Kornen som ingår i generiska omeprazolkapslar är dock mycket större och stoppar igen många sonder. Då Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att utesluta Losec Mups ur läkemedelsförmånen tar man alltså bort det beredningsformsmässigt mest lämpade preparatet av den substans man har mest erfarenhet med.

Som framgår finns betydande svårigheter med barnens läkemedelsterapi. Små skillnader i galenisk formulering kan betyda skillnaden mellan möjlig eller icke möjlig behandling! Klinisk, ofta lokal, erfarenhet styr preparatvalet, eftersom vetenskaplig dokumentation av de enskilda preparaten många gånger saknas. Vi kräver mot bakgrund av de svårigheter som föreligger med läkemedelsbehandling av barnpatienter att samtliga läkemedel förskrivna till barnpatienter, oavsett myndighetsgodkännande, skall omfattas av läkemedelsförmånen!
Staffan Eksborg
leg. apotekare, Docent, Karolinska Apoteket, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Barncancerforskningsenheten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.
Åsa Andersson
leg. apotekare, Karolinska Apoteket, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Ordförande i SPPG (Scandinavian Paediatric Pharmacist Group)