Annons

Data stöder samtidig användning av PPI och clopidogrel

Nya data från Storbritannien stöder samtidig användning av
protonpumpshämmare och blodförtunnande medel med clopidogrel.

9 apr 2010, kl 14:32
0

Annons

Läkemedelsverket rekommenderade nyligen att protonpumpshämmande medel så kallade PPI, som innehåller omeprazol och esomeprazol inte ska tas tillsammans med blodförtunnare med clopidogrel. Detta sedan studier visat att effekten av clopidogrel kan försämras om något av de båda PPI-preparaten tas samtidigt.

Tidigare studier har visat på ett samband mellan PPI överlag och försämrad effekt av clopidogrel medans andra inte har visat på något samband. Nu kommer ytterligare en studie som talar för att det skulle vara okej med den samtidiga användningen, med avseende på ökad risk för hjärt-kärlhändelser och dödlighet.

Forskare vid University of East Anglia i Storbritannien har analyserat data från 23 randomiserade kliniska prövningar som involverar sammanlagt 90 000 patienter från hela världen. Forskarnas slutsats är att det inte föreligger någon ökad risk att drabbas av hjärt-kärlhändelser eller död vid samtidig behandling med de båda läkemedelstyperna.

Yoon Loke, en av forskarna bakom studien som publicerats i Alimentary Pharmacology & Therapeutics, säger att han anser det förhastat att som läkemedelsmyndigheter i både EU och USA avråda från samtidig behandling.