Covax uppmanar till rättvis fördelning

Covax uppmanar till rättvis fördelning

Representanter för det globala vaccinprogrammet Covax uppmanar givare att säkerställa att låg- och medelinkomstländer får bättre tillgång till covid-19-vacciner.

10 sep 2021, kl 10:47
0

Annons

Endast 20 procent av befolkningarna i låg- och medelinkomstländer har fått en första dos covid-19-vaccin, vilket kan jämföras med 80 procent i länder med hög eller högre medelinkomst. Det skriver representanter för det globala vaccinprogrammet Covax i ett uttalande där de uppmanar tillverkare och givare att säkerställa att länder som ingår i programmet får tillgång till vaccin.

Covax ska säkerställa rättvis vaccinfördelning

Covax är ett vaccinprogram som har som syfte att se till att det blir en rättvis fördelning av covid-19-vacciner i världens länder. Programmet drivs bland annat av Världshälsoorganisationen, WHO, och den globala vaccinalliansen Gavi. De samarbetar också med Unicef, Världsbanken och vaccintillverkare i låginkomstländer.

På ett år har Covax år samlat in över tio miljarder dollar och de har levererat 240 miljoner doser till 139 länder på sex månader. Men trots detta är den globala bilden över tillgång på covid-19-vacciner i världen oacceptabel, skriver representanterna i uttalandet.

Tillverkare och givare uppmanas nu att, förutom att ha ett nära samarbete med deltagande länders regeringar, att säkerställa en rättvis tillgång till vaccin.

Bland annat ska tillverkarna se till att de levererar vaccin enligt de överenskommelser som finns samt att Covax får tillgång till tidsplanerna så att länderna kan planera i förväg.

Representanterna för Covax vill också att länder som redan har hög täckning av vaccin ska låta länder som ingår i Covaxprogrammet gå före i kön så att de kan få tillgång till de doser vaccin som redan är säkrade via leveransavtal.

Länder som är långt framme i sina vaccinationsprogram uppmanas också att utöka, påskynda och systematisera sina donationer. Detta innefattar att se till att det finns doser tillgängliga och mer förutsägbara volymer med längre hållbarhetstid. Det gör det lättare för länder som försöker förbereda sig för leveranser, skriver representanterna för Covax.

Två miljarder doser 2022

I sin senaste leveransprognos har Covax uppskattat att de under 2021 har tillgång till 1 425 miljarder doser vaccin. Av dessa doser kommer cirka 1,2 miljarder att vara tillgängliga för de låginkomstländer som deltar i Covax advance market commitment, AMC. Det är tillräckligt för att skydda 40 procent av alla vuxna i de 92 AMC-länderna med undantag från Indien.

Den viktiga milstolpen på två miljarder doser förväntas nu nås under det första kvartalet 2022. I uttalandet betonar representanterna att eftersom covid-19-pandemin fortsätter att skörda liv är ingen säker förrän alla är säkra.