Annons
CAR T-terapi gav effekt mot SLE
Illustration av en b-cell som tillverkar antikroppar. Bild: Istock

CAR T-terapi gav effekt mot SLE

CAR T-terapi togs fram mot cancer men kan vara effektiv även mot SLE enligt en ny studie där patienter med den svåra sjukdomen blev helt symtomfria.

13 okt 2022, kl 08:32
0

Annons

I en aktuell studie av CAR T-terapi mot SLE, systemisk lupus erythematosus, förbättrade behandlingen tillståndet hos de fem medverkande patienterna betydligt. Studien är publicerad i Nature medicine.

Avancerad behandling riktad mot B-celler

SLE är en livshotande autoimmun sjukdom där kroppens eget immunsystem attackerar bland annat tarmarna, leder, njurar, hjärta och huden med kraftig inflammation som följd. Ett karaktäristiskt symtom är ”fjärilsutslag” i ansiktet. De antikroppsproducerande B-cellerna spelar en viktig roll i mekanismen bakom sjukdomen som särskilt ofta drabbar unga kvinnor.

Forskare vid Friedrich Alexander university, Erlangen-Nuremberg, i Tyskland arbetar med att utveckla en precisionsterapi riktad mot de sjukdomsframkallande B-cellerna vid SLE. Metoden bygger på CAR T-terapi, en genterapi som ursprungligen togs fram mot cancersjukdomar som utgår just från B-celler.

De senaste åren har ett flertal CAR T-terapier fått läkemedelsgodkännanden mot olika former av blod- och lymfcancer. Vid denna behandling samlas T-celler in från patientens blod och förändras genetiskt. Detta gör att de uttrycker proteinet CAR, chimeric antigen receptor, på sin yta. CAR T-cellerna blir därmed programmerade att söka upp och döda de canceromvandlade B-cellerna. Detta sker när patienten får tillbaka de modifierade cellerna genom infusion. Den här mycket avancerade metoden är kostsam och priset för att behandla en cancerpatient kan ligga på cirka tre miljoner kronor.

CAR T-terapi mot SLE hos sex patienter

I det tyska forskningsprojektet använder forskarna i stället CAR T-celler till en helt annan patientgrupp. De programmerar CAR T-cellerna att döda de B-celler som driver på inflammationen vid SLE.

I fjol publicerade de en första fallstudie. I denna prövade man framgångsrikt CAR-T-terapi mot SLE hos en 20-årig kvinna. Efter en engångsbehandling gick hennes sjukdom helt tillbaka under uppföljningstiden på 44 dagar. Forskargruppen publicerade fallstudien i New England journal of medicine.

Nu har de tyska forskarna publicerat en ny studie där ytterligare fem SLE-patienter fick den experimentella behandlingen. Patienterna var svårt sjuka och hade fått andra immundämpande behandlingar utan tillräckliga resultat.

CAR T-terapin utplånade patienternas sjukdomsdrivande B-celler och ledde till stora förbättringar både av symtom och av olika laboratorievärden. Hos samtliga var sjukdomen tre månader efter engångsbehandlingen helt under kontroll utan några kliniska symtom. Patienterna behövde inte heller några andra läkemedel. Samma goda läge bibehölls i åtminstone 8-12 månader. Även sedan B-celler börjat komma tillbaka fortsatte patienterna att vara symtomfria.

Fortsatt forskning krävs

Forskarna beskriver det i ett pressmeddelande som att behandlingen tryckte på en ”reset-knapp” i immunsystemet.

– Vi har kunnat hjälpa sex unga patienter som led av en livshotande form av SLE och bota dem genom behandling med CAR T-celler, sammanfattar professor Georg Schett.

Biverkningarna var enligt forskarna tolerabla. Det handlade om milda former av så kallat  cytokinfrisättningssyndrom. Detta är en välkänd biverkning av CAR T-terapi och innebär en överdriven frisättning av cytokiner. Denna immunreaktion kan bland annat ge andnöd, feber, huvudvärk och illamående. I allvarliga fall kan den också vara livshotande.

Forskarna konstaterar att det nu behövs fortsatt forskning med fler deltagare och längre uppföljningstider för att se hur hållbar behandlingseffekten är över tid.

Närmast planerar forskargruppen en större klinisk studie som ska starta i början av 2023. I denna ska de pröva CAR T-terapi hos fler patienter med SLE men även hos patienter andra allvarliga autoimmuna sjukdomar.