Annons
Satsar extra på forskning om nya cancerterapier

Satsar extra på forskning om nya cancerterapier

Cancerfonden utlyser extra forskningsanslag med sikte på fler nya cancerbehandlingar.

18 jan 2023, kl 08:47
0

Cancerfonden satsar i år extra på forskningsstöd till kliniska behandlingsstudier. Satsningen vänder sig till  forskare vid universitet och högskolor.

– De akademiska behandlingsstudierna i Sverige har blivit färre och tappat mark internationellt på senare år. Det kostar mycket och kan på olika sätt vara svårt att driva sådan forskning inom en effektiv sjukvård, säger Cancerfondens vetenskapliga sekreterare Jan Zedenius, professor i kirurgi vid Karolinska institutet.

– Nu hoppas vi att vi genom att satsa nya, riktigt stora, pengar ska kunna skapa mer intresse för sådan forskning. Vi vill locka folk att våga tänka i nya banor och pröva nya högkvalitativa idéer. Och det slutliga målet är förstås att få fram fler effektiva behandlingar så att fler cancerpatienter kan botas eller leva länge med god livskvalitet.

Cancerfonden specialsatsar

I sitt ordinarie arbete med forskningsstöd delar Cancerfonden för närvarande ut omkring en miljard kronor om året. Pengarna går till forskningsprojekt och finansiering av forskartjänster. Utöver detta gör fonden ofta också särskilda satsningar på utvalda områden. Detta för att snabba på kunskapsutvecklingen och lösa viktiga frågor om cancer.

I en sådan extrasatsning utlyser Cancerfonden nu anslag där ett projekt kan få 3-10 miljoner kronor per år under totalt tre-fem år. Hur många projekt som kommer att kunna få sådana anslag och vilken totalsumman blir, vet Jan Zedenius ännu inte exakt.

– Det går inte att säga nu vad taket är, det beror på hur många ansökningar av hög kvalitet som vi får in.

Insamlingen går bra

Den första utlysningen inom denna extrasatsning gäller kliniska behandlingsstudier där cancerpatienter medverkar i forskning om nya behandlingar. Forskare i universitetsvärlden har fram till 25 augusti på sig att ansöka om anslag för sådana studier.

– Det kan till exempel vara nya läkemedelskandidater, nya sätt att använda befintliga läkemedel, behandling med hjälp av medicinteknjk och nya kombinationer av behandlingar, säger Jan Zedenius.

– Det är fantastiskt roligt att vi kan göra den här extrasatsningen. Det är tack vare att det går väldigt bra i Cancerfondens insamlingsarbete trots de dystra tiderna.