Annons

Buprenorfin prövas som alternativ till metadon

Under 1999 planeras ett försök med att behandla heroinmissbrukare med det syntetiska morfinpreparatet buprenorfin starta i Sverige. Det kan med tiden bli ett alternativ till metadonbehandling.

22 jun 2002, kl 23:09
0

Annons

Försöket som är ett samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi på Karolinska sjukhuset och narkomanvården i Stockholm väntar på klarsignal från etiska kommittén och Läkemedelsverket för att starta. Studien kommer enligt planerna att omfatta både nedtrappning och underhållsbehandling med drogen.
? Ena delen i den planerade studien är att erbjuda patienter den här behandlingen istället för metadon och den andra är att avgifta patienter med hjälp av buprenorfin istället för som idag med klonidin, säger Seher Korkmaz, läkare på avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska sjukhuset.
För att kunna erbjuda buprenorfin som underhållsbehandling, i likhet med metadon, behövs också tillstånd från Socialstyrelsen.


Lättare att hantera
I Frankrike är buprenorfin sedan början av 90-talet en etablerad behandling vid opiatmissbruk.
Anledningen till att man i Stockholm vill pröva buprenorfin som ett alternativ till metadonbehandling är bland annat att preparatet, inte är lika farligt som metadon för den som inte är tolerant mot medlet. Det är också lättare att administrera; metadon blandas ut i saft i individuella doser medan buprenorfinet ordineras i tablettform.
? Både metadon och buprenorfin är agonister, det vill säga de blockerar suget. Men buprenorfin är också en antagonist på opiatreceptorerna vilket gör att det blir tämligen meningslöst att sidomissbruka opiater, säger Seher Korkmaz, vilket kan vara en fördel vid underhållsbehandling.
? Det ska också vara möjligt att dosera drogen varannan dag, medan metadon måste tas varje dag. För de välfungerande patienterna som idag går på en underhållsbehandling med metadon skulle den här behandlingen vara enklare.


Prövat i Malmö
Vid alkohol och narkomanvårdskliniken på Malmö allmänna sjukhus har överläkaren Göran Blennow på licens från Läkemedelsverket nyligen använt buprenorfin vid nedtrappning av tio opiatmissbrukare.
? Det var för få patienter för att vara någon egentlig studie utan det handlade mer om att få en viss klinisk erfarenhet av preparatet. Både personal och patienter var nöjda med medicinen.
? Abstinensen som brukar vara några dygn vid nedtrappning med klonidin var nu över på ett dygn.
Liknande resultat har man också från Danmark där man jämfört nedtrappning med metadon och buprenorfin. Där kommer medlet att registreras från och med 1999. Men kritiska röster finns också; buprenorfin är ett narkotiskt tillvänjande preparat som när det registrerats också kommer att finna sina användare utanför den legala hanteringen.


Säljs som smärtstillande
I Sverige säljs preparatet idag som ett smärtstillande medel under handelsnamnet Temgesic i styrkor på 0,2?0,4 mg. I nedtrappningen av heroinmissbrukare eller som underhållsbehandling är doserna betydligt högre. En vanlig nedtrappningsdos börjar på 4?8 mg. Schering-Plough har ansökt om godkännande för ett buprenorfin-preparat i dessa högre styrkor under namnet Subutex.
Ingert Nilsson