Annons

Losec-kapseln får vara kvar

Länsrätten i Uppsala gav Läkemedelsverket bakläxa. Det var inte korrekt att avregistrera parallellimporterade Losec-kapslar.

22 jun 2002, kl 22:58
0

Annons

Det blir fortsatt fritt fram för parallellimport av Losec-kapslar så länge den beredningsformen finns kvar i något EU-land. Det är innebörden av en dom som avkunnades av Länsrätten i Uppsala län den 7 januari.
Den 1 september beslöt Läkemedelsverket att efter Astras ansökan avregistrera Losec enterokapslar vid årsskiftet 1998?1999. Samtidigt avregistrerades även parallellimport av samma produkt. Efter protester fick parallellimportörerna sälja Losec-kapslar fram till den 1 juli 1999. Parallellimportörerna nöjde sig inte med detta utan begärde att Läkemedelsverkets beslut skulle undanröjas av Länsrätten i Uppsala.


?Nödvändig identitet?
Länsrätten skriver att visserligen är Losec och Losec Mups inte identiska läkemedel, men ändå finns en ?nödvändig identitet?. Detta eftersom de har samma terapeutiska effekt, att de är utbytbara och att Mups-tabletterna i huvudsak motsvarar kapslarna.
Dessutom går rättsutvecklingen inom EU i riktning mot att ta bort regler som hindrar ett fritt varuutbyte. Detta ska väga tungt särskilt i ljuset av att en fortsatt parallellimport av Losec inte innebär någon fara för folkhälsan, anser länsrätten.
? Domen är förvånande. Vi har gjort en ordentlig genomgång av EG-rättens ståndpunkt, säger Bengt Sjöberg, chefsjurist på Läkemedelsverket.
I skrivande stund har dock Läkemedelsverket ännu inte beslutat om man ska begära ett så kallat prövningstillstånd i den högre instansen, Kammarrätten i Stockholm.
Med tanke på målets stora betydelse även för andra parallellimporterade läkemedel talar mycket för att den juridiska proceduren ej är avslutad.
? Vi är bekymrade över vad som kan hända med patientsäkerheten om det kommer in ett antal ?faderlösa? generika i Sverige, säger Bengt Sjöberg.
Så ännu har inte parallellimportörerna fått en julklapp i förtid.