Annons

Brist och överkonsumtion av smärtstillande

I FN-organet INCB:s senaste årsrapport om narkotikasituationen i världen varnar man för det växande problemet med designade droger. Men även bristen på legala smärtstillare till fattiga lyfts fram.

3 mar 2011, kl 12:43
0

I den senaste årsrapporten konstaterar INCB, International Narcotics Control Board att fördelningen av legala smärtstillande och lugnande mediciner är ojämnt fördelade i världen. 90 procent av dessa läkemedel används av en tiondel av jordens invånare, främst bosatta i Europa. Nordamerika och Australien. Här ökar problemen med läkemedelsberoende samtidigt som 80 procent av jordens befolkning har ingen eller otillräcklig tillgång till de här läkemedlen, enligt rapporten.

INCB konstaterar också att det inte är brist på råvaror som är orsaken till den ojämnlika fördelningen.