Bringwell-målet i tingsrätten innan midsommar

Det så kallade Bringwell-målet tas upp till huvudförhandling i Stockholms tingsrätt den 21 juni. Det uppger nyhetssajten Janusinfo.se.

9 jun 2005, kl 17:06
0

En friande dom med hänvisning till EU-domen skulle ge större tyngd åt handelns tolkning av rättsläget, och kanske göra att fler aktörer än idag börjar sälja receptfritt.

Andra möjliga scenarion som aktualiserats är att tingsrätten inte anser sig ha fått tillräcklig vägledning, och sedan antingen fäller eller friar Hanner enligt svensk lagstiftning eller återför frågan till EG-domstolen för ytterligare vägledning.

Regeringens bedömning, som bland annat framfördes av statssekreterare Mikael Sjöberg på en temadag i Läkemedelsakademins och Sveriges Farmacevtförbunds regi tidigare i veckan, är att "brottmålet inte kommer att påverka de generella lagstiftningarna i Sverige".