Borrelia kan orsaka cancer

Var sjunde patient med cancer i form av mantelcellymfom hade haft en
borreliainfektion ? att jämföra med var 33:e person i kontrollgruppen.
En svensk-dansk studie har för första gången kunnat visa på ett konkret
samband mellan borrelia och cancer.

22 maj 2008, kl 16:43
0

Annons

Drygt 3 000 danska och svenska patienter med olika former av lymfkörtelcancer och en kontrollgrupp bestående av något fler individer ingick i en studie som presenteras i tidskriften Blood. Tidigare rapporter har pekat på ett möjligt samband mellan borrelia och lymfkörtelcancer, bland annat eftersom DNA från borreliabakterien upptäckts inuti tumörceller, skriver Upsala Nya Tidning. Därför ville forskarna undersöka om en borreliainfektion ökar cancerrisken.

Resultatet av studien visar att en tidigare borreliainfektion var mer en tre gånger vanligare bland patienter med mantelcellymfom, en svårbehandlad form av lymfkörtelcancer, jämfört med dem som inte hade cancer.
– Detta talar för att borreliainfektion är en riskfaktor som kan ligga bakom en del fall av mantelcellymfom. Detta måste dock bekräftas i ytterligare studier, säger Bengt Glimelius till Upsala Nya Tidning. Han är professor i onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av forskarna bakom studien.