Blygsam effekt med prostataläkemedel

Under 1990-talet introducerats flera nya prostataläkemedel. Men en genomgång som SBU nu gjort visar på begränsad effekt av behandlingen.

21 sep 2011, kl 11:20
1

Godartad prostataförstoring drabbar i princip alla män i takt med att de blir äldre. Många med lindrigare besvär behandlas numer med läkemedel eller anses inte behöva någon behandling alls. De viktigaste läkemedlen för behandling av patienter med urineringsproblem är alfablockerare och 5-alfareduktashämmare, 5-ARI, men också antikolinerga medel används liksom naturläkemedel.

Den genomgång
som SBU nu gjort av det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling tyder på att den genomsnittliga effekten av läkemedlen är blygsam, samtidigt som vissa enskilda patienter kan ha nytta av dem.

Ur etisk och social
synpunkt är läkemedelsbehandling motiverad anser experterna bakom SBU-rapporten, men varnar samtidigt för den begränsade effekten av behandlingen och att den kan fördröja insättandet av annan behandling. Idag beräknar man att ungefär 115 000 män får läkemedelsbehandling på grund av godartad prostataförstoring.

Enligt de hälsoekonomiska
analyser som gjorts är kirurgisk behandling mest kostnadseffektiv för män med svårare besvär, medan läkemedel kan vara kostnadseffektivt initialt för män med måttliga besvär.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Använder flera läkemedel och, som jag ser som ett problem, är att läkemedlen är mer eller mindre tidsbegränsade. Det kan ha att göra med, att man inte ändrar sina vanor, det man äter till vardags och hur man t ex rör sig. Många läkemedelstillverkare tillerkänner läkemedlen antingen kortsiktiga eller långsiktiga förändringar. Men ger man sig inte möjligheten till att ändra på dåliga vanor eller ändra på sin kosthållning, så har man flera av problemen tillbaka igen efter en tid.