Annons

För lite effekt till för högt pris

11 aug 2015, kl 08:47
1

Om bloggen

Här bloggar vi på redaktionen om saker och ting som rör sig i våra huvuden och i vår omvärld.

Mediciner kostar pengar och när nya terapier lanseras tycker vi att det hör till att priset är högt. Att läkemedelsbolagen ska ha tillbaka sina pengar för den kostsamma forskningen och utvecklingen upplevs av många att vara helt i sin ordning. Annars blir det ju inte nya pengar till fortsatt forskning och så vidare.

Men hur dyrt får det vara? Frågan är extra aktuell när det handlar om cancerläkemedel där utvecklingen gått allt fortare de senaste åren och nya behandlingsmöjligheter presenteras i en jämn ström till allt högre priser.

Några preparat har dessutom visat upp mycket markanta förbättringar. Det är självklart att patienterna vill ha den bästa medicinen och lika självklart är det att den behandlande läkaren vill göra det yttersta för att förlänga liv och kanske kunna lindra symtomen under tiden.

Men hur är det med prisbilden? Markant påverkan av överlevnad innebär ibland några månader extra. Och vilka biverkningar är okej under den tiden. Valen är inte lätta.

Samtidigt som cancerpreparaten tar större andelar av läkemedelsutgifterna är det kanske dags att bestämma sig för om det går att styra utvecklingen. Det vill den amerikanska cancerorganisationen, American Society of Clinical Oncology, ASCO, göra. Man har utarbetat ett graderingsverktyg som ska hjälpa både läkare och patienter att hitta rätt bland alla olika behandlingar. Preparaten poängsätts mellan 0 och 100 efter sina olika indikatorer så samma preparat kan ha höga poäng för behandling av en cancersort och låga för en annan sjukdom. Graderingen görs genom jämförelser av olika behandlingar genom befintliga kliniska data om överlevnad och sjukdomsutveckling och så väger man in hur mycket biverkningar behandlingen ger. Dessutom presenterar man också kostnaden för läkemedlet. Tanken är att det ska gå att skilja mellan en behandlings värde och en behandlings kostnad och man ska kunna göra det ur en enskild patients synvinkel.

Redskapet lanserades i slutet av juni och man har redan värderat en del behandlingar. Och den läsningen är inte helt bekväm för alla läkemedelsbolag.

Läkemedlet Alimta fick noll poäng som del i en behandling mot vissa lungcancerformer. Detta ska sättas i relation till att behandlingen är dyr och kostar i USA 9 200 dollar i månaden. Högst poäng dittills hade en behandling mot tidig lungcancer som innehåller Herceptin och poängen landade på 48.

Det nya redskapet kan säkert ha en underlättande pedagogisk funktion när läkare och patienter bestämmer vilken behandling man ska välja och varför. Om det kan påverka prisbilden får vi nog vänta med att se. Men redan tidigare i år kom en studie som visade att det inte alltid finns en klar koppling mellan ett cancerpreparats prisbild och hur effektivt medlet är. Köparens vilja att betala var mest avgörande. Nu kanske det är dags för betalaren att ibland säga stopp.
 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Läkemedelsindustrin bedriver inte ideell verksamhet och utvecklar normalt inte cancermedel för smala indikationer och små patientgrupper utan för motsatsen. När man inte får avsedd bred klinisk effekt letar man efter subgrupper och försöker få tillbaka en del illa satsade forskningspengar genom ohemula priser och utpressning mot landsting, läkare eller patientorganisationer. Att bita i det sura äpplet och visa generositet mot patienter i subgruppen genom rimlig prissättning med tanke på ofta tidsbegränsad effekt och överlevnad verkar inte vara att tänka på.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här