En nationell life science-strategi även efter valet?

2 sep 2014, kl 09:05
0

Annons
Birgitta Karpesjö
Kommunikationschef, Apotekarsocieteten

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

I juni mottog vi det glädjande pressmeddelandet från Närings-, Utbildnings- och Socialdepartementen om att regeringen utsett Susanne Ås Sivborg till samordnare för Life Science-sektorn.
 
I pressmeddelandet kunde vi läsa att ”I Sivborgs uppdrag ingår att samordna insatser och identifiera utvecklingspotentialen för Life Science. Resultatet av arbetet ska ligga till grund för den Life Science-strategi som regeringen ska ta fram i höst”. Äntligen tyckte jag och många med mig.
 
Nu är det september och i mitten av månaden är det val. Hur kommer den nya regeringen att se ut efter den 14 september? Är en nationell life science-strategi en fråga som den kommer att ha fortsatt högt upp på agendan? Jag tror det av följande skäl.
 
1.Patienterna
Dagens och morgondagens patienter blir äldre men också kunnigare. De kommer att ställa krav på utveckling av behandlingar, att få ta del av det senaste och vara med och påverka utvecklingen. Både vad gäller läkemedel och andra behandlingsprinciper. För läkemedel vill de få möjligheten att vara med i kliniska prövningar, tillsammans med vården utvärdera och ta fram nya behandlingsrekommendationer för både nya och befintliga läkemedel som används på nya sätt. Inget parti vill stå för en sämre sjukvård. Med patienterna som en viktig motor kommer de att bidra till framtagandet av en nationell life science-strategi.
 
2.Sverige globalt
Sverige är en del av världen och vill även fortsatt vara ett välfärdsland. För detta krävs utveckling. Inom ett flertal områden har Sverige varit världsledande under lång tid bla annat inom läkemedelsutveckling. Inget parti säger idag nej till att vi ska vara fortsatt bra där. I en valenkät från Forska!Sverige svarade 78,9 procent av alla ledande politiker på valbar plats inför höstens riksdagsval ”ja” på frågan om riksdagen bör fatta beslut om en samlad nationell life science-strategi. Knappt 20 procent svarar ”vet ej” och bara 1,3 procent svarar ”nej”.
 
3.Utbildning
Utbildning är en av valets stora frågor. Ofta med fokus i debatten på grundskola och gymnasium. Men en bra start är en förutsättning för att vilja fortsätta till högre studier och att dessa ska hålla en hög kvalitet internationellt sett. Vilket i sin tur bidrar till att Sverige blir attraktivt i den globala miljön som är life science. Snacka om samverkan. 
 
Av de här skälen tror och hoppas jag att regeringen, hur den än ser ut, kommer att fortsätta lyfta de här frågorna även efter den 14 september.
 

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här