Annons

Att tolka reglerna för licensläkemedel

17 sep 2010, kl 12:29
0

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Hanteringen av licenser för olicensensierade läkemedel på apotek är ett
område som behöver samordnas. Det få känner till är att licensen inte
beviljar läkarens behandlingsstrategi utan en apotekskedjas rätt att
försälja ett olicensierat läkemedel. Som jag förstått det betyder det
att en licens INTE måste motiveras på nytt av en läkare om en ny
apotekskedja ska ansöka om att få försäljningstillstånd av en patients
olicensierade läkemedel.

Den kortsiktiga lösningen som jag hoppas alla apotek och förskrivare känner till är att om en licens är beviljad inom exempelvis Apoteket AB och patienten beslutar sig att gå till Apotek Hjärtat så måste INTE en ny licensmotivering skickas från förskrivaren.

Det vill säga det finns inga hinder mot att flera apotek har ?samma? licensmotivering (undantaget ett fåtal preparat där det kan ses som olämpligt samt tillfällen då Läkemedelsverket vill begära in kompletterande information).

Apotek Hjärtat kan hänvisa till redan beviljad licensmotivering i deras ansökan till Läkemedelsverket och behöver inte blanda in förskrivaren (om licensen inte är äldre än 1 år). Samarbete mellan Läkemedelsverket och apoteken måste prioriteras istället för att gå omvägen via förskrivaren som redan skrivit en licensmotivering.

Hoppas sedan på mer hållbara lösningar som samordnas digitalt där alla beviljade licenser ses och kan åberopas av den aktuella apotekskedjan. Apotekens servicebolag säger att de är medvetna om denna problematik och för en dialog med Läkemedelsverket kring hur de skulle kunna hjälpa till att lösa den, exempelvis med en central lagringsplats av godkännanden av licensläkemedel för patienter.

Det som är skrivet enligt ovan är min tolkning av situationen. Jag har vidarebefordrat den till Apotekens servicebolag, Läkemedelsverket och Apoteksföreningen för att få reda på om liknande information tidigare gått ut. Så verkar inte vara fallet. Min tolkning är dock att det går att hänvisa till tidigare sökt licens, man kan ju inte annat än att få nej från Läkemedelsverket. Detta skulle verkligen underlätta för förskrivare som då kan slippa att behöva duplicera en redan skriven motivering.  

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här