Håller förstudien till Nationell läkemedelsstrategi?

  10 Sep 2010, kl 13:10
  1

  Om bloggen

  Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

  En förstudie till en Nationell läkemedelsstrategi publicerades i slutet av våren på nätet och refererades här på Läkemedelsvärlden den 22 juni. Förstudien föreslår följande vision för strategin: Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patienter och samhälle.

  Den påminner om Apotekarsocietetens ändamålsparagraf, som dock har ett vidare anslag: ?en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel.

  Att förstudiens vision saknar utveckling av läkemedel är en följd av projektgruppens sammansättning, som bestått av personer med svag eller ingen anknytning till sådan verksamhet. Kanske kan utvecklingsaspekten tas med om gruppen utökas med personer från industrin eller läkemedelsutvecklare från andra forskningsmiljöer.

  Studien saknar skärpa och alltför många självklarheter parat med en viss självgodhet återkommer på sidorna. Min huvudkritik gäller emellertid slutsatserna i studien. I denna uppskattas kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning till uppemot 10 miljarder ? inte drygt 25 som många debattörer kring millennieskiftet påstod. Hälften av de närmare 10 miljarderna bedöms bero på bristande följsamhet, en fjärdedel av felaktig förskrivning och resten på undvikbara biverkningar. I en debattartikel, som Andreas Furängen och jag fick publicerad i Läkartidningen i våras (Nr 22) inför förstudiens offentliggörande, prioriterade vi åtgärder mot dessa förhållanden.

  I förstudiens fem mål ingår inga åtgärder explicit mot de nämnda problemen. Istället är två av målen jämlik vård och minskad miljöpåverkan, förmodligen dikterade av tidens allmänpolitiska tankegods. Förbättrad följsamhet hamnar istället som ett av nio s.k. strategiska fokusområden. Vad är det? – som det hette i Lilla katekesen.

  Strategin skall vara klar under hösten. Det blir att klämma in några extra sammanträden för en redan sammanträdesmättad grupp. Mycket återstår nämligen för att konkretisera strategin, inte minst med en budget för dess genomförande. Utan resurser blir den välmenande prat. 

  1 Kommentar

  Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  Lägg till ny kommentar

  Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

  Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här