Gästblogg

Att rapportera det som kanske inte hänt

Vad är egentligen läkemedelsrelaterad sjuklighet, och hur har uttrycket använts historiskt? När ska man använda uttrycket drug-related morbidity, och när är det mest korrekt att säga adverse drug event? Är det verkligen...
22 aug 2012, kl 08:00

Är medicinen för dyr?

Är medicinen för dyr var titeln på en broschyr 1944 som Apotekarsocieteten stod bakom. Den föranleddes av att Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) i flera veckotidningsannonser angripit apoteken för höga läkemedelspriser. Annonserna argumenterade för...
18 jun 2012, kl 12:20

Skylta med Kloka Listan på ditt apotek

När jag var ung var Kloka Listan en naturlig del av inredningen på apotek. Ty Listan utgör viktigt kunskapskälla för patienter, farmacevter och förskrivare. Till min förvåning fanns ingen Kloka Listan på...
1
3 maj 2012, kl 12:02

Hur tänker Dalborg?

Betänkandet om ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) presenterades i slutet av mars. Förslaget är att dela in statens bolag i två bolagsgrupper med olika inriktning. Bolagsgrupp 1 skall ha övervägande uppdrag att...
1
18 apr 2012, kl 12:13

Vad får läkemedelsföretagen tjäna pengar på?

Landstingen har via sina läkemedelskommittéer infört ett antal åtgärder för att minska samhällets läkemedelsutgifter. De innebär minskade vinster för läkemedelsföretagen. Besparingarna bygger på bilden är att företagen badar i pengar och därmed...
1
11 apr 2012, kl 12:02

Förskrivningsfeldatabas – ett utmärkt samarbete mellan apoteken och vården

En databas för dokumentation av förskrivningsfel och kontinuerligt lärande från felen skulle vara ett utmärkt samarbete mellan apoteken och vården. Hur skulle det vara om apoteken och vården hade en gemensam förskrivningsfeldatabas...
3
23 feb 2012, kl 15:14

Framtidens farmaci

Farmacin har flyttat fram sina positioner. Vägen dit har brutits av unga apotekare. Under det sena1900-talet förekom ofta föredrag och artiklar om framtidens farmaci. Nu är den framtiden i stort här och...
9 feb 2012, kl 12:38

Kvartalskapitalismen styr den medicinska forskningen

Utdelningen till aktieägarna blir allt viktigare för dagens stora börsnoterade läkemedelsjättar. Men att det går ut över den långsiktiga forskningen, och all personal med spetskompetens, är ett systemfel. Trots att Astrazeneca förra...
2
2 feb 2012, kl 16:47

Kostsam omreglering av apoteksmarknaden

Begreppet förändring förknippas ofta med kreativitet, förbättring, rationalitet, förnyelse, kanske omtanke och andra positiva tankegångar. Det fiffiga är emellertid att även försämring är en förändring, så man är ju egentligen helgarderad när...
6
9 jan 2012, kl 12:25

Carema-syndromet har drabbat mig

Efter den senaste tidens larmrapporter om vanvård på äldreboenden är det säkert fler än jag som tar en extra runda med stavarna och tänker: Jag vill inte hamna där! Vad kan man...
3
19 dec 2011, kl 16:55

Är apoteken en del av sjukvården?

Vid den nyligen genomförda läkemedelskongressen framfördes det vid flera tillfällen att apoteken är en del av sjukvården. Det var bland andra Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmacevtförbund, som i samband med diskussion...
2
5 dec 2011, kl 11:41

Är prioriteringar i hälso- och sjukvården onödiga och oansvariga?

Nödvändigheten av prioriteringar har länge matchats som ett mantra för ransoneringar inom hälso- och sjukvården. En som protesterar mot detta är Lars Engberg, förman för patientföreningen Danske Patienter. Jag instämmer i allt...
2
14 nov 2011, kl 16:15

Kära farmacevtkollegor, låt 2012 bli apoteksfarmacins år

Vi har äntligen en gemensam grund för hur arbetet bör bedrivas på svenska apotek, en svensk GPP, Good Pharmacy Practice. Individens och samhällets förväntningar på apoteksverksamhet beträffande personalens professionella kompetens och utbildning...
31 okt 2011, kl 12:15

Gladare studenter tack vare Jobs

Apples och Steve Jobs betydelse för medicinen ska inte underskattas. Macar är vanliga datorer på universitet och högskolor, speciellt inom medicin, farmaci och annan naturvetenskap. Så dess betydelse för medicinsk forskning ska...
6 okt 2011, kl 10:37

TLV och sanningen

Allt oftare bedriver myndigheter politik jämsides med att verkställa politiska beslut. Senast försvarar tjänstemän på TLV generikareformen i en SvD-artikel den 19 september. Om det skall göras bör det komma från socialdepartementet....
27 sep 2011, kl 13:05

Vi får nog ta tag i det här själva

De senaste dagarna har en debatt pågått på Brännpunkt i SvD angående generika och utbytbarhet. Diskussionen började kring om utbytbarhetssystemet fungerar väl eller inte, och TLV förklarar sig mycket nöjda, och att...
23 sep 2011, kl 11:27