Hur tänker Dalborg?

  18 Apr 2012, kl 12:13
  1

  Om bloggen

  Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

  Betänkandet om ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) presenterades i slutet av mars.

  Förslaget är att dela in statens bolag i två bolagsgrupper med olika inriktning. Bolagsgrupp 1 skall ha övervägande uppdrag att skapa ekonomiskt värde och bolagsgrupp 2 skall ha övervägande uppdrag att skapa samhällsnytta.

  Till den värdeskapande gruppen har förts bland annat Apoteket och Apoteksgruppen, medan Apotekens Service och APL förts till den samhällsnyttiga och undergruppen bidra till välfärd. I den senare finner man också Systembolaget och Svenska Spel!

  Apoteks försäljning består till bortåt 80% av receptbelagda läkemedel som till cirka 70% betalas med skattemedel. Det är svårt att tro att något annat av statens bolag har en sådan struktur, möjligen finansieras Operan med en stor andel skattemedel.

  Är det Dalborgs mening att uppdraget för Apoteket skall vara att skapa ekonomiskt värde i första hand och samhällsnytta i andra? Apoteken är sista länken i en vårdkedja där uppgiften är att så långt möjligt försäkra sig om att patienten rätt uppfattat läkarens ordination. Att bli klassad i första hand som ekonomiskt värdeskapande verksamhet undergräver den förtroenderoll som patienterna har rätt att förvänta sig av apoteken. Det sägs visserligen att om så bedöms nödvändigt ska kompletterande restriktioner av samhällsnyttokaraktär åläggas bolaget.  Men signalen till apoteken måste ändå bli; kräng så mycket Ni kan med minsta möjliga kostnader. Undvik möjliga kostnadsbesparingar för kunden och släpp aldrig iväg en kund utan att sälja något.

  Finessen i det upplägget är inte lätt att förstå.

  1 Kommentar

  Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Jag instämmer helt med Leif Eklund, Samtidigt tycker jag det vore intressant att få veta hur övriga apotekskedjor ser på sina roller i läkemedelsförsörjningen.

  Lägg till ny kommentar

  Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

  Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här