Annons

Är medicinen för dyr?

18 jun 2012, kl 12:20
0

Annons
Anders Cronlund
Fd vice vd på Apotekarsocieteten.

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Är medicinen för dyr var titeln på en broschyr 1944 som Apotekarsocieteten stod bakom. Den föranleddes av att Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) i flera veckotidningsannonser angripit apoteken för höga läkemedelspriser. Annonserna argumenterade för att läkemedelsindustrin med sin rationellare produktion borde ta över stora delar av apotekens tillverkning. År 2011 var läget ett annat och företrädare för SKL och TLV angrep i en DN artikel (3/5) läkemedelsföretagen för orimligt höga priser nu på särläkemedel.

Allt fler särläkemedel får numera avslag på att ingå i läkemedelssubventionen. Senast (8/3) uteslöts läkemedlet Cerezyme från Genzyme AB, som sedan 1999 ingått i subventionen, trots att inget annan subventionerat läkemedel fanns att tillgå för Gauchers sjukdom. VPRIV från Shire mot samma sjukdom fick avslag tidigare liksom Zavesca från Actelion Pharmaceuticals. Patienter som missunnas läkemedlet kommer att dö i förtid. I Sverige finns ca 60 patienter. Tur att man inte är en av dem.

”Det vore djupt orättvist att göra skillnad på människor beroende på om de har en ovanlig sjukdom eller en vanlig, som till exempel diabetes” skrev företrädarna för SKL/TLV. Det var bara tomt prat. Det visar TLV i handling. TLV skall tillämpa tre principer för sina överväganden: Människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnads-effektivitetsprincipen. 1997 klargjorde riksdagen att principerna skall tillämpas i nämnd ordning. Det gäller även särläkemedel. TLV ignorerar riksdagens beslut och vänder på ordningen så att kostnads-effektivitetsprincipen kommer först. Generikareformen sägs spara cirka 8 miljarder per år. Besparingarna ska möjliggöra satsningar på andra läkemedelsområden. Uppenbarligen är särläkemedel undantagna från dessa satsningar.

Det faller ett stort ansvar på regeringen och socialminister Göran Hägglund, som sänkt krogmomsen till en kostnad av drygt 5 miljarder per år samtidigt som medborgare med ovanliga sjukdomar lämnas att dö. Krogarna var redan överfulla innan momsen sänktes och alkoholskadorna utbredda. Kanske skall socialministern ändra på prioriteringarna – om hans parti skall bli kvar i riksdagen.

PS. Sista dagarna i maj fick TLV bakläxa av kammarrätten på sin omedelbara indragning av subventionen för Cerezyme. I väntan på dom i förvaltningsrätten skall läkemedlet ingå i förmånen.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här