Annons

Tufft för apotek och industri

20 jun 2012, kl 15:54
1

Amina Manzoor
Tidigare medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se

Om bloggen

Här bloggar vi på redaktionen om saker och ting som rör sig i våra huvuden och i vår omvärld.

Astrazeneca avvecklar i Södertälje och konkurrensen hårdnar för
apoteken. Myndigheter föreslås bli färre och vaccinkritiska röster
sprids på nätet ? det har varit ett händelserikt första halvår för
Läkemedelssverige.

Fortsatt tufft för apoteken
Under första delen av året kom Sveriges apoteksförenings årsrapport, som visade att Sverige fått 121 nya apotek under 2011 men att lönsamheten i stort sett var oförändrad jämfört med året innan. Apoteksföreningen spådde att det kommer att bli tufft för apoteken. Knappt hade man sagt det innan Boots meddelade att man avbryter Sverigesatsningen och flyttar supporten till England. Det som skulle bli 100 apotek blev sex apotek, och ytterligare två som gått i konkurs. Marknaden var inte särskilt lönsam, konstaterade Boots vd Per Geber. TLV beslutade även under våren att inte höja handelsmarginalen, med hänvisning till att många apotek går med vinst.  

Även apotekspersonalen har det tufft med allt mer stress och mindre tid till rådgivning. Det har både en undersökning från Farmaciförbundet och en rapport från Statskontoret konstaterat. Dessutom visar en undersökning från Läkemedelsverket att personalen ibland ger felaktig rådgivning.

Slutforskat i Södertälje
Den 2 februari meddelade Astrazeneca att man avvecklar forskningen i Södertälje och säger upp runt 1 200 forskare. Det ledde till en diskussion om den kliniska forskningen, om utländskt ägarskap och om innovationsklimat för att främja läkemedelsforskning. Tidigare utbildnings- och forskningsminister Lars Leijonborg fick i uppdrag av regeringen att samordna eventuella insatser, men fick inga pengar och inget egentligt mandat. Eventuella åtgärder kan dock komma i höstens forskningsproposition.

Stefan Carlssons utredning
Det kanske inte var någon som trodde på ett mellanmjölkförslag när Apotekets förre vd, landshövding Stefan Carlsson, skulle presentera sitt förslag till framtidens vårdmyndighetsstruktur. Men att tolv myndigheter skulle slås ihop till fyra var nog mer drastiskt än de flesta trodde. Det radikala förslaget togs emot med blandade känslor, främst av generaldirektörerna vars jobb nu hotas. Stefan Carlsson menade att det krävs mod för att driva igenom förslaget, så vi får se vad det blir kvar efter remissrundan. Socialdepartementet har dock redan föregått utredningen och föreslår att det bildas två nya myndigheter, Inspektionen för vård och omsorg samt Apotekens Service.

TLV och subventionen
Under våren har TLV fattat en del beslut som väckt uppståndelse. Till exempel beslutade myndigheten att inga läkemedel mot sällsynta Gauchers sjukdom längre ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom de är för dyra. Beslutet att utesluta ett av dessa, Cerezyme, har överklagats och tills förvaltningsrätten avgör kommer läkemedlet fortsatt att ingå i förmånen.

TLV beslutade även under våren att utesluta insulinpumpar ur förmånen med motiveringen att de inte kan klassas som förbrukningsvaror då de har en garantitid på fyra år. Även det beslutet har överklagats och ligger nu hos förvaltningsrätten. Myndigheten fick i april i uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, bland annat insulinpumpar. Men det ska inte slutredovisas förrän i oktober 2013.

Vaccinmotståndet
Efter en ovanligt segdragen upphandlingshistoria började vaccineringarna av flickor mot HPV komma igång under våren. Men alla var inte lika positiva till det. Antivaccinationsgrupper var rädda för en ny narkolepsiskandal och spred information om inrapporterade dödsfall och allvarliga biverkningar både på nätet och genom flygblad i skolor. Problemet var att de inte gjorde någon skillnad på inrapporterade och bekräftade biverkningar, vilket inte heller alla medier gjorde och därför kom fram till felaktiga resultat.

Läkemedelsverket fortsätter att utreda sambandet mellan narkolepsi och Pandemrix, och under våren rapporterade också Irland ett stärkt samband. I juni blev det även klart att staten garanterar ersättning till de barn som drabbats av narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix ifall Läkemedelsförsäkringen inte räcker till.

Läkemedelsverket och medierna
Under våren har det stormat kring Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman. Ledningsgruppen har bytts ut, kommunikationsenheten lagts ner och i mars fick hon kritik för sin ledarstil i ett anonymt brev, vilket flera tidigare chefer ställde sig bakom. Och i april visade en undersökning att personalens förtroende för ledningen sjunkit till under 50 procent. Som om det inte var nog läckte en film från ett personalmöte där Christina Åkerman sade att det har ?väldigt, väldigt negativ inverkan? på arbetet att ge information till medierna. Det uttalandet har kritiserats för att hon skulle kunna avskräcka medarbetare från att utnyttja sin meddelarfrihet. Christina Åkerman avvisade detta, men det lär inte vara det sista vi hör om myndighetens interna turbulens.

Och på LmV har vi dessutom har intervjuat socialministern, gått i polemik med vaccinmotståndare, rett ut i pillerhärvan och bytt chefredaktör. Dessutom står tidningen inför en stor förändring. Efter sommarens uppehåll kommer vi tillbaka med en ny webbtidning som ska ersätta både dagens befintliga webb och papperstidning. Under hösten kommer dessutom Sofia Wallströms utredning, som nyligen breddats för att även innefatta generiska läkemedel och generikamodellen. Dessutom har vi en forskningsproposition att se fram emot.

Det kommer att bli en spännande höst. Till dess önskar vi er en skön sommar.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här