Annons

Blodtrycksmedel kan minska demensrisk

Läkemedel
som sänker blodtrycken kan bidra till att minska risken att utveckla
Alzheimers och andra former av demens. Det menar amerikanska forskare
som undersökt sambandet.

14 jan 2010, kl 12:29
0

Enligt studieresultaten, som publicerats i Brittish Journal of Medicine, kan vissa blodtryckssänkande medel minska risken att personer utvecklar demenssjukdomar. Det handlar om så kallade angiotensinreceptor blockerare, ARB, som enligt forskarna kan minska risken att utveckla bland annat Alzheimers med hela 50 procent.

I en prospektiv kohortanalys har de studerat incidensen av demens hos 819 491 personer med hjälp av data från det amerikanska registret US Veterans health system från 2002 till 2006. Samtliga deltagare hade hjärt-kärlsjukdom vid studiens början och behandlades med ARB av olika sorter som kandesartan, irbesartan och losartan eller med andra typer av blodtrycksmedel.

När forskarna gick igenom data visade det sig att de som behandlats med ARB i lägre utsträckning fått diagnos för någon demenssjukdom än de som behandlats med andra preparat. Risken var omkring 50 procent lägre i ARB-gruppen. Analysen visade också att risken var ännu lägre för de som fick ACE-hämmare i kombination med ARB.

Resultaten från studien presenterades första gången för två år sedan men de fortsatta analyserna visar nu på ett ännu bättre skydd än vad man tidigare sett. Forskarna bakom arbetet såg också att personer som behandlats med ARB och sedan drabbats av demenssjukdom, hade ett långsammare sjukdomsförlopp än andra och klarade sig längre i eget boende. De som fått ARB hade 50 procents lägre risk att behöva bo på vårdhem och 17 procents lägre risk att dö i förtid.

Varför den skyddande effekten uppstår är inte klart men en teori är att läkemedlen förhindrar nervceller att skadas och hjälper dem att repareras efter att de blivit skadade.