Annons

Mindre pengar till biotech

Finansieringen till den biomedicinska
forskningen minskar. Det visar studier från både Europa och USA.
Pengabrist kan göra att företagen tvingas lägga ner forskningsprojekt
för nya läkemedel.

14 jan 2010, kl 13:35
0

Efter ett par decennium av glada dagar har nu biotechindustrin börjat känna av de sämre ekonomiska tiderna. I en färsk rapport från Journal of the American Medical Association konstaterar forskare att ökningen av investeringar i de amerikanska innovativa företagen har saktat ner betydligt mellan 2003 och 2007. Korrigerat för inflation har nivån för finansieringen från National Institute of Health och från industrin sjunkit med två procent.

Mellan 1994 och 2003, konstaterar författarna, ökade investeringarna med nästan åtta procent per år. Mellan 2003 och 2007 var samma siffra omkring 3,4 procent. Industrin står i USA för de största investeringarna inom biotech och bidrar med 58 procent följt av NIH med 27 procent.

De europeiska biotechföretagen känner också av ekonomiskt sämre tider. I en rapport utförd av Teknologisk Institut i Danmark på uppdrag av EU-kommissionen som presenterades i december framgår att sektorn framför allt saknar riskkapital. Av de studerade företagen uppgav 40 procent att de inte hade tillräckligt med finansiering för att kunna fortsätta verksamheten utan nedskärningar.

I rapporten ?The financing of biopharmaceutical product development in Europe?, som kommer att diskuteras vid ett seminarium i Stockholm den 20 januari, föreslogs ett antal åtgärder för att vända den negativa trenden. Upprättande av hel- och halvstatliga europeiska innovationsfonder, skattelättnader och införande av gemensamma regler för riskkapitalister som vill investera är några av dessa.