Annons

Bra resultat med ticagrelor

Läkemedelskandidaten ticagrelor som utvecklas av Astrazeneca har
visat sig vara effektivt för att förebygga hjärt-kärlsjukdom hos
patienter som redan drabbats av hjärtattack. Enligt data som
publicerats i Lancet kan det nya preparatet vara mer effektiv än dagens
behandling.

14 jan 2010, kl 11:09
2

Annons

I en studie som finansierats av Astrazeneca, som står bakom ticagrelor, har preparatet visat sig vara mer effektivt än behandling med klopidogrel (Plavix). I studien ingick nära 13 408 patienter som redan haft hjärtinfarkt och som skulle genomgå kirurgi med antingen bypasskirurgi eller ballongvidgning.

Patienterna slumpades till att behandlas med antingen ticagrelor eller klopidogrel. Ticagrelorgruppen fick 180 mg som startdos och därefter 90 mg två gånger dagligen. Patienterna i klopidogrelgruppen fick 300-600 mg i startdos följt av 75 mg dagligen. Samtliga patienter fick även acetylsalicylsyra och behandlingen pågick under sex till tolv månader.

Enligt studien som är en del av den större Plato-studien, var det 16 procents lägre sannolikhet att patienterna i ticagrelorgruppen drabbades av hjärt-kärlrelaterad död, hjärtinfarkt eller stroke inom ett år än de som behandlats med klopidogrel. Risken att dö under ett år reducerades med cirka en femtedel för patienter i ticagrelorgruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad i grupperna vad gäller risken att drabba av allvarliga blödningar

Bakom ticagrelor ligger Astrazeneca som planerar att marknadsföra preparatet under namnet Brilinta. Det är en reversibel direktverkande P2Y12-receptor antagonist som tas oralt och hämmar trombocyternas aggregering i blodet vilket kan minska risken för återkommande hjärt- kärlhändelser. Preliminära data från studien presenterades först gången vid en kongress i Barcelona i augusti förra året och finns nu publicerade i Lancet.

Artikelförfattarna skriver att läkemedlet skulle kunna rädda livet på ytterligare 11 personer per 1000 operationskrävande infarktpatienter jämfört med dagens behandling. I en kommenterande artikel i Lancet skriver Gregg W Stone vid Colombia University Medical Center i USA att resultaten stöder användandet av ticagrelor vid behandling av patienter med akuta hjärt-kärlsjukdomar. Men, skriver han också, det behövs en individanpassad läkemedelsbehandling varje patients risk för ischemi kontra blödning bör tas med i bedömningen.

Astrazeneca har lämnat in ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA och det europeiska EMA om att få marknadsföra ticagrelor för behandling av patienter med akut kranskärlssjukdom.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer