Blödningsrisken vid operationer ökar om patienter äter naturmedel

Vissa naturmedel ökar risken för komplikationer vid operationer. Blödningar är en sådan.

25 okt 2001, kl 19:25
0

Bland annat echinacae, vitlök, ginko, ginseng, johannesört och valeriana, alla godkända i Sverige, kan öka risken för komplikationer i samband med operationer. Det fann författarna till en översikt om naturmedel och kirurgi som publicerats i JAMA (2001;286:208-216).

En komplikation med vitlök, ginko och ginseng är till exempel ökad blödningsrisk. Ginseng kan också orsaka hypoglykemi.
Andra komplikationer som diskuteras är risken för interaktioner mellan johannesört och narkotiska preparat som används vid operationer. En komplikation med valeriana kan vara att substansen förstärker den sedativa effekten av anestetika.

Ett samtal om misstänkt blödning

På Läkemedelsverket känner man till diskussionen, men man har enligt Barbro Gerdin på biverkningsenheten inte några rapporter om komplikationer i samband med operationer Och man har inte gått ut med någon speciell information till kirurger och narkosläkare. Men planerar att göra det.

? Jag har haft ett samtal från en anhörig rörande en patient som fick kraftiga blödningar vid operation och som ätit fiskolja. Nu blev det av något skäl ingen rapport om det.

? Idag är det med tanke på den stora användningen av naturmedel viktigt att kirurger och narkosläkare hör sig för om patienten använder växtbaserade medel.

Men, påpekar Barbro Gerdin, i de publicerade artiklarna diskuterar man riskerna med substanserna, man glömmer ofta att substansen är en liten del i extraktet.