Annons

Biverkan av psykofarmaka ett av få skäl till dispens för Viagra

Impotens som beror på biverkningar av SSRI-läkemedel eller annan psykofarmaka är i princip de enda ansökningar om rabatt för Viagra som regeringen beviljar. Det framgår av den sammanställning över beviljade dispenser som Läkemedelsverket gjort. Erektil dysfunktion som orsakats av sjukdom, till exempel diabetes, ryggmärgsskador eller MS, avslås.

26 okt 2001, kl 18:06
0

Sedan läkemedel mot övervikt och impotens undantogs från högkostnadsskyddet i våras har Läkemedelsverket på regeringens uppdrag bedömt cirka 2 500 ansökningar om dispens. Ungefär var nionde har på Läkemedelsverkets förslag fått dispens av regeringen

? Utifrån regeringens direktiv om exceptionella skäl har vi enbart föreslagit dispens om övervikten eller impotensen gör att en annan allvarlig sjukdom riskerar att förvärras eller om behandlingen av den kan omintetgöras, säger Jane Ahlqvist Rastad.

? Det är alltså inte övervikten eller impotensen som är skälet till dispensen.

Inte medicinska skäl

Hon understryker att i princip alla ansökningar handlar om patienter som har en indikation för behandling med läkemedlen. Det finns inga medicinska skäl till avslagen.

En absolut majoritet av ansökningarna gäller övervikt.

Många av dessa kommer på från läkemedelsföretaget Roche framtagna mallar för dispens för Xenical, varav en del med läkemedelsnamnet Xenical överstruket och ersatt med Reductil.

Majoriteten bifall gäller också dessa medel. Diskbråck, svår knäartros, svår hjärtsjukdom och viktnedgång som krav för att få genomgå en operation är några skäl till att patienter beviljats rabatt.

Biverkan medger bifall

Betydligt färre bifall, knappt en femtedel, gäller Viagra och i något undantagsfall Caverject.

Flera av de som fått rabatt för de här medlen är patienter som blivit impotenta på grund av biverkningar med SSRI-preparat.

Erektil dysfunktion på grund av till exempel diabetes eller ryggmärgsskada avslås däremot.

? Det handlar om svårt sjuka patienter, ofta djupt deprimerade, med sucidalrisk. SSRI-behandlingen riskerar att omintetgöras, om de inte får hjälp mot impotensen, säger Jane Ahlqvist Rastad.