Annons

Blodkärl i tumör hindrar spridning

Läkemedel som både blockerar ett protein och en tillväxtfaktor kan vara en effektiv behandling mot cancer. Det menar svenska forskare i en studie.

11 feb 2013, kl 16:35
0

Forskare vid Lunds universitet och Karolinska institutet har i en studie undersökt funktionen av en specifik signalväg som består av proteinet endoglin i blodkärl i tumörbärande möss. När genen som kodar för endoglin saknades i blodkärl i tumörer i bröst, lunga eller bukspottkörtel ledde det till att cancern spreds till andra organ.  
– Studien visar att blodkärlen spelar en viktig roll i att förhindra spridning av tumörceller genom blodbanan. Blodkärl med brist på endoglin förändrades nämligen i form på ett sådant sätt att cancercellerna lättare fick tillträde till blodbanan och kunde sprida sig till andra organ, säger Kristian Pietras, professor vid Lunds universitet som även är knuten till Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Han menar att ett sätt att hindra spridning av cancer är att utveckla läkemedel som förstärker blodkärlens barriärfunktion. 
? Samtidigt visar vi också att tumörer som utvecklats i möss som saknar genen för endoglin har en dramatiskt ökad känslighet för behandling med en viss typ av blodkärlshämmande läkemedel som slår mot tillväxtfaktorn VEGF, säger Kristian Pietras.

? Baserat på vår studie föreslår vi paradoxalt nog därför också att en kombination av läkemedel som samtidigt blockerar endoglin och VEGF bör vara en effektiv behandling mot cancer; en kombination som redan nu testas i kliniska studier i USA, säger Kristian Pietras.

Studien har publicerats i Journal of Experimental Medicine. Den har finansierats av bland annat Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Karolinska institutets strategiska forskningsprogram inom cancer.