”Nya uppdrag måste kopplas till ökade resurser”
Björn Eriksson. Foto: Anna Molander.

”Nya uppdrag måste kopplas till ökade resurser”

Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson vill se mer analys av beredskapsutredningens förslag.

6 sep 2021, kl 14:43
0

I ett delbetänkande om ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården” föreslår utredaren bland annat en ökad lagerhållning av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter. Utredningen föreslår också flera nya uppgifter för olika myndigheter, däribland Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket lämnade i slutet av augusti in ett niosidigt remissyttrande som överlag är positivt till utredningsförslagen. Men nu går myndigheten ut med en kommentar som bland annat understryker vissa av de mer kritiska synpunkterna i yttrandet.

– Vi gör detta eftersom vi har fått en hel del frågor om vad vi tycker om utredningen, förklarar Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson.

Björn Eriksson efterlyser uppdrag om lägesbild

Ett av utredningsförslagen är att Läkemedelsverket ska få i uppdrag att upprätta och förvalta en samlad nationell lägesbild över tillgång, lokalisering och förbrukning av läkemedel och medicintekniska produkter. Alltså att hålla reda på hur mycket av olika läkemedel och medicinteknikprodukter som finns i landet för tillfället och var de finns.

– Det är en uppgift som vi gärna vill ha och vi förväntar oss att få ett mer omfattande uppdrag att förbereda detta. Vi skulle vilja ha det uppdraget så fort som möjligt, säger Björn Eriksson till Läkemedelsvärlden.

Andra nya uppgifter som utredaren vill lägga på Läkemedelsverket är tillsyn av beredskapslager för läkemedel liksom tillsyn av tillverkare av medicinteknik. Myndigheten är positiv till förslagen, men understryker i sin kommentar ytterligare att de måste finansieras.

– Vi välkomnar förslagen och konstaterar samtidigt att uppgifterna medför ett behov av motsvarande tillskott av resurser för myndigheten, säger Björn Eriksson.

Känsligt med omfördelning av läkemedel

Läkemedelsverket anser också att flera av utredningsförslagen kräver ytterligare analys. Det gäller till exempel förslaget om omfördelning av läkemedel mellan enheter inom detaljhandel och sjukvård.

– Det är väldigt känsligt hur en sådan omfördelning kan gå till. Bland annat finns en risk att läkemedlens spårbarhet går förlorad. Spårbarheten är viktig bland annat vid indragningar av läkemedel och därför måste detta förslag utredas mer, säger Björn Eriksson.

Lagerhållning omdiskuterat

Läkemedelsindustriföreningen LIF och Sveriges apoteksförening har tidigare varit kritiska till beredskapsutredningens starka fokus på att öka lagerhållningen av läkemedel i Sverige. De menar att andra förändringar är viktigare för att förbättra försörjningsberedskapen. Läkemedelsverket skriver dock i sitt yttrande att ”ökad lagerhållning av sjukvårdsprodukter i relevanta delar av försörjningskedjan generellt är positivt”. Men Björn Eriksson är ändå öppen för fortsatt diskussion om lagerhållning:

– Det behövs partsgemensamma samtal för att diskutera bästa vägen framåt för att bättre säkra tillgången till läkemedel för invånarna i Sverige. Om Läkemedelsindustriföreningen har smidigare lösningar än lagring att föreslå ska vi absolut diskutera det.

– Det viktiga är att vi på olika sätt förbättrar Sveriges motståndskraft vid kriser och påfrestningar i samhället och skaffar oss en mycket tydligare styrförmåga när det gäller försörjningen av läkemedel och sjukvårdsutrustning.