Annons

Biverkningar av paroxetin trots nedtrappning

Nya studier visar på beroendeliknande biverkningar i samband med utsättandet av paroxetin. FDA har krävt ny varningstext och behandlingsrekommendation.

14 feb 2002, kl 17:52
0

De nya studierna visar att biverkningar som mardrömmar, stickningar, domningar och yrsel är vanliga, trots att man trappar ned dosen. För att en biverkan ska räknas som vanlig krävs att minst en av hundra patienter riskerar att drabbas. I de här studierna var det drygt sju procent som fick yrselproblem trots nedtrappning och två procent som upplevde parestesier och mardrömmar.

FDA påpekar i sin rapport att liknande biverkningar har rapporterats för andra SSRI-läkemedel.
I de av FDA refererade studierna, som gjordes på indikationen posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och generaliserat ångestsyndrom, GAD, trappades den dagliga dosen ned med 10 mg i veckan till 20 mg. Efter en veckas behandling på 20 mg avslutades behandlingen.

Nedtrappning rekommenderas

Gradvis utsättande och noggrann uppföljning är innebörden i den nya amerikanska behandlingsrekommendationen. Om patienten får oacceptabla biverkningar bör den tidigare doseringen återupptas och nedtrappningen ske ännu långsammare.

? De senaste fem åren har vi inom professionen känt till att man bör trappa ned behandlingen, säger psykiatrikern Björn Mårtensson.

Han menar också att 20 mg är en för hög dos att avsluta med.

? Det är de sista milligrammen som är de svåra. Jag brukar minska dosen till 10 mg innan utsättandet.

Seroxat finns dock inte i lägre dosering än 20 mg. Men det finns en skåra i tabletterna.

I produktresumén och FASS står det att abrupt utsättande ska undvikas.