Försäljningen av dextropropoxifen har halverats på fem år

Försäljningen av dextropropoxifen fortsätter att sjunka. Det gör också antalet förgiftningar och dödsfall där preparatet är inblandat.

14 feb 2002, kl 17:57
0

Annons

Försäljningen av dextropropoxifenpreparat har, mätt i Apotekens utförsäljningspris, AUP, halverats sedan mitten av 90-talet. Mätt i definierade dygnsdoser, DDD, har försäljningen minskat från 15,6 DDD fjärde kvartalet 1997 till 7,0 DDD sista kvartalet 2001. Fjärde kvartalet 2000 var försäljningen 9,4 mätt i DDD. Dextropropoxifen måste sedan den 15 juni förra året förskrivas på särskild receptblankett.

Ulf Jonasson som tillsammans med sin hustru, Birgitta Jonasson, sedan slutet av 90-talet arbetat för en skärpning av användningen och även doktorerat på bruket, tror att användningen kommer att minska ytterligare.

? I Norge och Danmark, där man långt tidigare än i Sverige införde restriktioner för de här preparaten, har man en försäljning på bara ett par DDD.

Förekomsten av dextropropoxifen i blodet i rättskemiska obduktioner har också minskat de senaste åren från 9 procent 1997, som var den högsta siffran under 90-talet, till 4,9 procent förra året. Ulf Jonasson har tagit fram statistik som visar att förekomsten av dextropropoxifen också minskat andra halvåret 2001 jämfört med det första, från 5,4 procent till 4,5 procent.

Många dödsfall

Studier som bland annat forskarparet Jonasson gjort har visat att dextropropoxifen varit bidragande eller direkt orsak till mellan 150 till 200 dödsfall om året i Sverige.

Samtidigt med att försäljningen av dextropropoxifen minskat har försäljningen av tramadol, ett morfinliknande analgetikum som lanserades i mitten av 90-talet ökat.

? Även tramadol är beroendeskapande, men det är inte så giftigt som dextropropoxifen. Därför är det mindre farligt, säger Ulf Jonasson.

? I Tyskland där man förskrivit tramadol i över 20 år har man bara registrerat några enstaka dödsfall.