Annons
Besked om avgiften för kliniska studier

Besked om avgiften för kliniska studier

Läkemedelsverket ska inte tredubbla avgiften för kliniska läkemedelsprövningar, fastslår regeringen.

16 dec 2021, kl 14:46
0

Regeringen har fastställt Läkemedelsverkets ansökningsavgift för klinisk läkemedelsprövning 2022-2026 till 55 000 kronor. Den har hittills varit 50 000 kronor och Läkemedelsverket begärde tidigare i år att få höja den till 150 000 kronor. Myndigheten förklarade i sitt omstridda förslag att den kraftiga höjningen var nödvändig om kontrollen av kliniska studier ska vara självfinansierande.

Den förordning som styr verksamheten säger att avgifterna ska täcka kostnaderna om regeringen inte bestämmer något annat. Och Läkemedelsverket framhöll att verksamheten utan den föreslagna höjningen skulle komma att gå med kraftigt underskott.

Förslaget väckte protester där kritikerna bland annat framhöll att en höjd avgift skulle kunna förvärra det redan allvarliga problemet med allt färre kliniska studier i Sverige.

I sin revidering av den aktuella förordningen beslutar regeringen nu i stället om en höjning på endast 5 000 kronor. Regeringen ”förbinder sig att stå för mellanskillnaden”, enligt ett pressmeddelande.

– De kliniska prövningarna av läkemedel är viktiga för forskningen i Sverige, och regeringen har i life science-strategin uttalat målet att vi ska få fler läkemedelsprövningar hit. Genom att subventionera avgifterna för kliniska prövningar stöttar vi den viktiga forskningen, säger socialminister Lena Hallengren, S.