Annons

Behandling minskar risken för psykos hos Parkinsonpatienter

Studiedata visar på lovande behandling för Parkinsonpatienter som drabbas av vanföreställningar.

1 nov 2013, kl 11:54
0

Omkring hälften av de personer som har Parkinsons sjukdom drabbas av hallucinationer och vanförställningar.  Dessa behandlas idag främst med antipsykotiska preparat en behandling som kan förvärra de motoriska symptomen hos patienten och leda till försämrad kognitiv förmåga.

Nu har forskare publicerat studiedata från en mindre prövning där Parkinsonpatienter behandlats med läkemedelskandidaten pimavanserin. I studien ingick 199 patienter över 40 år från USA och Kanada med Parkinsons sjukdom och som drabbats av psykoser. Dessa behandlades med antingen 40 mg oralt pimavanserin en gång om dagen eller placebo under sex veckor.

Efter 43 dagar uppvisade patienterna i pimavanseringruppen signifikanta förbättringar av sina psykotiska symptom jämfört med placebogruppen. Enligt bedömningsskalan SAPS-PD förbättrades personerna i behandlingsgruppen med 37 procent jämfört med 14 i placebogruppen. Personerna som fick pimavanserin fick också en förbättrad nattsömn och ökad vakenhetsgrad under dagen jämfört med placebogruppen.

Pimavanserin verkar genom att blockerar serotoninreceptorn 5-HT2A i hjärnans neokortex, en del som är kopplad till bland annat synhallucinationer och vanföreställningar.

Enligt studien som är publicerad i Lancet, tolererades behandling med pimavanserin väl av deltagarna. De vanligaste biverkningarna var urinvägsinfektion och fall. Tio personer avbröt behandlingen i pimavanseringruppen jämfört med fyra i placebogruppen.

Studien har finansierats av företaget Acadia Pharmaceuticals som utvecklar pimavanserin.