Bättre än väntat med en dos Pandemrix

Vaccinet Pandemrix mot den nya influensan ger ett högre skydd redan
efter en dos än man tidigare trott. Läkemedelsverket säger att de nya
resultaten ska tolkas med försiktighet.

14 sep 2009, kl 19:10
0

Annons

Det är data från en studie utfört av företaget Glaxosmithkline, GSK, som utvecklat det vaccin mot H1N1 som Sverige har köpt som presenterats. Syftet med studien är att utvärdera effekten av immunsvaret efter två doser av vaccinet Pandemrix. Nu finns data tillgängliga från den första injektionen, data som svenska Läkemedelsverket har tittat på.

I studien ingick 130 personer mellan 18 och 60 år. En grupp fick vaccinet med adjuvanset AS03 och en annan grupp fick vaccin som innehöll fyra gånger högre halt av antigen men utan adjuvans. Efter tre veckor hade personer i båda grupperna fått liknande immunsvar. Reaktionen uppfyller de krav som ställs på ett influensavaccin i Europa. Dessutom såg man att antikroppssvaret var lika stort efter den första dosen av vaccinet som den var i andar studier med prototypvaccinet (H5N1).

Läkemedelsverket skriver på sin hemsida att en preliminär bedömning är att immunsvaret efter en dos är högre än förväntat och att det kan betyda att det räcker med en dos av Pandemrix. Men innan de drar några slutsatser krävs mer noggranna värderingar av studien. Läkemedelsverket skriver att studievaccinet till exempel innehåller en högre halt av antigen än vad det slutliga vaccinet kommer att göra.