Annons

Studie visar att spökskrivare är vanligt

Sex av de mest välsedda vetenskapliga tidskrifterna har under förra
året flertalet artiklar skrivna av så kallade spökskrivare. Siffrorna
som väckt stor förvåning och ilska kommer från en studie genomförd av
redaktörer på JAMA.

14 sep 2009, kl 13:46
0

Annons

Omkring 8 procent av artiklarna i de mest prestigefylla vetenskapliga tidsskrifterna hade skrivits med hjälp av personer som inte angivits som författare, så kallade spökskrivare. I alla fall om den studie som utförts av redaktörer på tidskriften JAMA visar rätt.

I studien fick författare till 630 artiklar som publicerats i tidskrifterna under 2008 anonymt fylla i ett frågeformulär. Bakgrunden till undersökningen var en växande oror över de rapporter som kommit senaste åren om oredovisade samband framförallt mellan läkemedelsindustrin och vetenskapliga artiklar.

Svaren som samlades in visade på att 7,8 procent av artiklarna hade bidragande skribenter som inte redovisats i artikeln. I topp låg New England Journal of Medicine där 11 procent av artiklarna hade var skrivna delvis av spökskrivare. Lägst hade Nature med 2 procent. Andra tidningar som förekommit i undersökningen var JAMA, Lancet, PLoS Medicine och Annals of Internal Medicine.

Resultatet presenterades vid ett möte för redaktörer för vetenskapliga tidsskrifter i Vancouver i förra veckan och representanter från de utpekade tidningarna uppgav sig vara chockade. Tidskriften PLoS Medicine hade bland annat nyligen i en ledare uppmanat till krafttag mot spökskrivare. Författarna bakom studien säger att resultatet inte är statistiskt säkerställt eftersom de som svarat inte valts ut slumpmässigt utan bygger på att de aktivt valt att svara. Bidraget från de granskade tidskrifterna har också varierat stort från 58,3 procent på en till 85,9 på en annan,

Studien granskade inte specifikt sambandet med läkemedelsindustrin utan enbart om skribenterna fanns upptagna bland listan över bidragande författare.