Annons

Avastin kopplat till högre dödlighet än enbart kemoterapi

Cancerpatienter som behandlades med en kombination av bevacizumab
och kemoterapi löpte högre risk att dö än de som bara fick kemoterapi
enligt en amerikansk studie.

2 feb 2011, kl 11:51
1

Forskare vid bland annat Stony Brook University School of Medicine i New York har analyserat data från 16 tidigare publicerade studier av patienter mde olika typer av cancer. Deras slutsats, som publicerats i Journal of American Medical Association, är att patienter som behandlats med cancerpreparatet Avastin (bevacizumab) och kemoterapi löpte 46 procent högre risk för behandlingsrelaterad död än de som enbart fick kemoterapi.

Roche och Genentechs monoklonala antikopp Avastin är ett av världen bäst säljande cancerläkemedel. Det är godkänt för flera olika cancertyper, i Sverige bland annat för cancer i tjock- och ändtarmen, spridd bröstcancer, och icke-småcellig lungcancer. Det verkar genom att blockera tillväxtfaktorn VEGF vilket hämmar kärltillväxten i tumören. Några av biverkningarna är ökad blödning, minskat antal vita blodkroppar och blodproppar i lungorna.

Forskarna bakom studien säger att risken för ökad död var starkt kopplad till vilken typ av kemoterapi som användes i kombination och att den relativa andelen dödsfall som kunde kopplas till enbart Avastin var 2,5 procent. Därför, menar de, kan Avastin vara ett bra alternativ i alla fall.

Charlotte Arnold, talesperson från Roche, kommenterar resultaten med de analyserade studierna innehåller patienter med flera cancertyper som preparatet inte är godkänt för. Hon säger till Reuters att riskerna med Avastin är kända och att de finns tydligt angivna i produktresumén och att för de godkända indikationerna överväger nyttan riskerna.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer