Annons

Nygamla rekommendationer för epilepsibehandling

För första gången på 14 år publicerar idag Läkemedelsverket nya
rekommendationer för behandling av epilepsi. Många av de äldre
preparaten står sig fortfarande.

2 feb 2011, kl 12:32
0

Fortfarande är det karbamazepin som rekommenderas som förstahandsbehandling vid fokala epilepsianfall och valproat vid generaliserade anfall. Det framgår när Läkemedelsverket nu presenterar sina nya rekommendationer för läkemedelsbehandling vid epilepsi.

Under de 14 år som gått sedan den senaste uppdateringen har en rad nya läkemedel nått marknaden men i de flesta fall har de inte visat sig vara mer effektiva än de gamla.
– Det är några får av de nya, som lamotrigin och levetiracetam som kvalificerat sig till att vara förstahandspreparat. Men de har inte ersatt de gamla utan lagts till som komplement, säger Torbjörn Tomson, professor och överläkare vid neurologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Torbjörn Tomson som varit med i arbetet med att ta fram de nya rekommendationerna och säger att det var viktigt att det gjordes en genomgång nu så att det finns en gemensam grund för landets behandlare.
– Faktum att många av de gamla preparaten står sig bra är ju ett besked i sig. Sen är det positivt att det för svårbehandlade patienter finns en större meny att välja bland säger han.

Andra preparat som är alternativa förstahandsval vid vissa anfallsformer är oxkarbazepin och etosuximid. I Sverige finns cirka 60 000 personer med epilepsi, varav cirka 50 000 vuxna och 10 000 barn.