Annons

AT-läkare kan få e-utbildning om läkemedel

Möjligheterna att införa ett obligatoriskt utbildningsmoment om
läkemedelsförskrivning i läkarnas AT-utbildning utreds på
Socialstyrelsen. Mycket lutar åt att det blir en datorbaserad så kallat
Learning Management System.

23 jun 2010, kl 12:39
1

I regeringens regleringsbrev för 2010 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utreda hur ett så kallat Learning Management System, LMS, skulle kunna användas för fortbildning kring läkemedel för AT-läkare. I förra veckan hölls en workshop på Socialstyrelsen med representanter från bland annat Läkarförbundet och Karolinska Institutet.

Kerstin Hulter Åsberg, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor är en av de som var med vid workshopen är nöjd med att arbetet nu kommit igång.
– Vi har drivit den här frågan om mer läkemedelsutbildning för AT-läkare i många år och jag hade nästan gett upp hoppet. AT-perioden är en bra period mellan grundutbildning och yrkesliv där man kan komma in med aktuella kunskaper. Det här känns som en väldigt bra början säger hon.

Systemet, LMS, beskrivs som en lärplattform där läkarna kan studera på distans via nätet. Genom att kunna hämta hem delkurser och tester och delta i diskussionsforum och chatter är förväntningarna att man ska kunna nå många läkare. Tanken är att alla ska ha en viss obligatorisk grundkunskap efter att ha avslutat sin AT-tjänstgöring. Än så länge är arbetet bara i sin linda och syftet med workshopen var att identifiera vilka områden som bör ingå i en eventuell utbildning.
– Till en början har vi pratat om läkemedelsförskrivning men det är möjligt att det kan byggas ut med fler moduler och även bli påbyggnadsmoment för ST-läkare, säger Sophia Björk på Socialstyrelsen.

Senast den 30 augusti i år ska Socialstyrelsen rapportera sina förslag och slutsatser till socialdepartementet. Det är sedan upp till dem att ta frågan om införandet av en obligatorisk läkemedelsutbildning vidare.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer