Annons

Astrazeneca ser ljust på framtiden

Vid gårdagens kapitalmarknadsdag presenterade Astrazeneca hur man ser på framtiden och företagets befintliga och kommande produkter. Det är idel positiva tongångar som förmedlas till analytiker och journalister.

9 jun 2006, kl 14:18
0

Enligt koncernchefen David Brennan ska Astrazeneca stärka forskningsportföljen och en fortsatt tillväxt genom en ytterligare förbättrad produktivitet i forsknings- och utvecklingsaktiviteter, genom sökande efter lovande produkter och teknologier från externa källor samt genom externa samarbeten kring forskning och utveckling av bioteknologiska läkemedel, som komplement till det egna kunnandet inom området små molekyler. Ett sådant exempel är budet på Cambridge Antibody Technology.

Astrazeneca har i dagsläget 103 projekt i sin forskningsportfölj. Av dessa gäller 79 nya originalsubstanser (se faktaruta) och 24 gäller vidareutveckling av produkter som redan finns på marknaden. Även om tillkomsten av nya produkter är viktig ser David Brennan en potential i en fortsatt utveckling av företagets nuvarande produkter, bland annat Symbicort, Crestor och Seroquel.

Inom hjärtakärl satsar man hårt på Crestor, bland annat i kombination med ezetimib hos högriskpatienter. Vidare studeras AZD6140, en reversibel trombocythämmare för patienter med akut koronarsyndrom. Ateroskleros är ett prioriterat område, där bland annat AGI-1067 studeras. Till det kommer AZD4121, en ny kolesterolupptagshämmare, som går in i fas I-studier i början av nästa år, fas II-studier på AZD6610, en alfa/partiell gamma-PPAR-agonist, för behandling av kombinerad dyslipidemi, samt AZD9684, det första medlet i en ny kategori trombocythämmare (CPU-hämmare), för upplösning av blodproppar hos patienter med lungembolism.

Inom neurovetenskap hyser företaget stor tilltro till Seroquel, som man vill registrera för de båda ytterligheterna vid bipolär sjukdom – depression och mani. Vidare studeras AZD3480, en neuronal nikotinreceptoragonist, för de första indikationerna Alzheimers sjukdom och kognitiva störningar vid schizofreni.

Inom andningsvägar och inflammation pågår fas II-studier på P2X7-antagonisten AZD9056 för behandling av Kol och inflammatorisk tarmsjukdom. Vidare har proteashämmaren AZD3342 fullbordat fas I-studierna och går vidare till fas II-studier under andra halvåret 2006.

Inom infektion fortskrider utvecklingen av CytoFab för behandling av sepsis. De avgörande fas III-studierna beräknas kunna påbörjas under 2007. AZD1279 är ett nytt antibiotikum i en helt ny kemisk kategori, och uppvisar aktivitet in vitro mot resistenta organismer som S. pneumoniae, och kommer att gå in i de första fas I-studierna mot infektioner i andningsvägarna senare i år.

Inom onkologi utvecklas Zactima både för monoterapi och för kombinationsterapi vid icke småcellig lungcancer, som både andra- och tredjehandsbehandling. AZD2171 studeras för alla former av lungcancer, inklusive skvamös epitelcellscancer. ZD4054 studeras för behandling av hormonresistent prostatacancer. Under andra halvåret 2006 inleds fas II-studier på Src kinas-hämmaren AZD0530, för bland annat bröstcancer och cancer i bukspottkörteln. På bröstcancer studeras även PARP-hämmaren AZD2281 från KuDOS.

Astrazeneca bedriver externa samarbeten med följande företag: Renovis Inc. (NXY-059), AtheroGenics Inc. (AGI-1067), Abgenix Inc. (humana monoklonala antikroppar), Array BioPharma Inc. (MEK-hämmare), Avanir Pharmaceuticals (omvänd kolesteroltransport), CAT (humana monoklonala antikroppar, peptider och proteiner), KuDOS Pharmaceuticals Ltd (DNA-reparation), NPS Pharmaceuticals Inc. (lindring av svårbehandlad smärta), Protherics PLC (CytoFab?), Targacept Inc. (neuronala nikotinbaserade medel för behandling av kognitiva störningar), samt Theravance Inc. (ett nytt intravenöst anestesimedel).