AstraZeneca hoppas på Nexium

Nexium. Så lyder produktnamnet på esomeprazol. AstraZeneca satsar på att den ska avlösa storsäljande Losec. Men oklarheterna är fortfarande många. Kliniska data saknas ännu och frågan är om Nexium är så mycket bättre än dagens protonpumpshämmare att företaget kan ta ut ett högre pris.

4 jun 2002, kl 17:40
0

Annons

Nu har AstraZeneca presenterat namnet på Losecs efterföljare. Nexium (esomeprazol) är namnet på produkten som företaget räknar med att lansera under andra halvåret 2000. Produkten kommer som tablett ? samma teknik som Losec Mups. Ansökan om godkännande har lämnats in i både Europa och USA.


Företaget anser att Nexium sätter en ny standard för behandling av syrarelaterad sjukdom i mag-tarmkanalen. Esomeprazol utgör den ena av två enantiomerer av omeprazol (Losec) och påstås ha överlägsna farmakokinetiska egenskaper jämfört med omeprazol: mindre systemisk clearance, ökad biotillgänglighet och mindre variabilitet.


Detta ger sammantaget en effektivare kontroll av syraproduktionen. AstraZeneca hoppas kunna ta ut ett högre pris för Nexium än för Losec med hänvisning till att den nya produkten är effektivare.


Men oavsett hur effektiv Nexium visar sig vara kommer AstraZeneca att få arbeta hårt med att övertyga läkare och de som håller i sjukvårdspengarna om att ett högt prissatt Nexium är mer kostnadseffektivt än de protonpumpshämmare som säljs för halva priset.


Ett dilemma är naturligtvis att dagens protonpumpshämmare är så pass effektiva som de är. För övrigt har redan ett antal av landets läkemedelskommittéer ersatt Losec med billigare alternativ i sina rekommendationslistor.


 


?Första som är bättre än Losec?


AstraZeneca säger att Nexium är den första protonpumpshämmare som visat kliniska fördelar jämfört med Losec ? ?10 procent bättre?. När detta skrivs har dock inga kliniska data presenterats, men resultat från studier med totalt mer än 15 000 patienter blir snart tillgängliga.


? De första studierna publiceras i de stora vetenskapliga tidskrifterna under första kvartalet 2000, säger Staffan Ternby, informationschef på AstraZeneca.


Men hur mycket av en bättre effekt som i så fall beror på att esomeprazol är bättre än omeprazol är oklart. Möjligen kan det vara en dosfråga. I de kliniska studierna har företaget jämfört 20 mg Losec med Nexium 40 mg. Det har sagts att det vore mer rättvist att jämföra 40 mg Nexium med 80 mg Losec (eftersom enbart hälften av omeprazolmängden i Losec når de syrabildande parietalcellerna och därmed kan utöva sin effekt). Men det finns ingen dokumentation för Losec 80 mg.


 


Skeptisk pionjär


Bernhard Jaup, överläkare vid Länsdelssjukhuset i Säffle och docent i gastroenterologi, tillhör de kliniker som använt protonpumpshämmare sedan Losec kom ut på marknaden i slutet av 1980-talet. Han har goda erfarenheter av terapin och ser inte heller några avgörande skillnader i klinisk effekt mellan de olika preparaten.


? Det är inte lätt att utveckla något som är mycket bättre än dagens terapi. Möjligen skulle vi behöva en snabbverkande protonpumpshämmare, eftersom det idag tar fyra till sex timmar innan vi ser symtomlindring, säger han.


? Innan jag sett resultat från kliniska studier är jag tveksam inför Nexium, särskilt om priset blir högre än för Losec. Den billigaste protonpumpshämmaren är idag nästan 50 procent billigare än Losec och lika bra. Det blir svårt att motivera en ännu högre kostnad för något som bara är marginellt bättre.


Nexium kan vara värdefull om preparatet kan förkorta dagens behandlingstider. Standardbehandling vid magsår är protonpumpshämmare plus två antibiotika under sju dagar följd av ytterligare tre veckors behandling med protonpumpshämmare: Denna terapi botar nio av tio patienter.


? Kan vi med Nexium halvera behandlingstiden vore det ett framsteg, annars inte. Detsamma gäller vid refluxesofagit, säger Bernhard Jaup.


Med tanke på landstingens ökade medvetenhet om läkemedelskostnader kan det bli svårt att motivera användning av Nexium, tror han.


 


Kritisk faktor


Mer än hälften av Losecförsäljningen sker för indikationen inflammation eller symtom i matstrupen (GERD). För Nexiums kommersiella framtid är det avgörande för AstraZeneca att försöka slussa över dessa patienter från Losec till Nexium.


Det framgår också av godkännandeansökan som tar upp sex indikationer, varav fyra handlar om refluxsjukdomen. De övriga två rör Helicobacter pylori-associerade sår på tolvfingertarmen.


Även om försäljningen av Nexium går bra så får AstraZeneca inte behålla hela vinsten på försäljningen. På grund av Astras gamla avtal med MSD ska nämligen det amerikanska företaget ha 20?27 procent av överskottet.