Annons

Aromatashämmare tidigt minskar återfall i bröstcancer

Enbart tamoxifen i fem år är inte bästa alternativet för att förebygga återfall i bröstcancer. Det visar fler och fler studier, senast en ny studie som presenterades under en cancerkonferens i Atlanta i helgen.

5 jun 2006, kl 14:21
0

I Sverige är det vanligt att kvinnor som får förebyggande vård mot återfall i hormonberoende bröstcancer får tamoxifen under en femårsperiod. Detta trots att allt fler studier visar på fördelar med sekvensbehandling, vilket innebär att kvinnorna byter till en aromatashämmare efter 2-3 års inledande behandling med tamoxifen.

I helgen presenteras data från en dubbelblind sekvensstudie, där effekten av aromatashämmare tillsammans med tamoxifen har studerats på 4724 kvinnor från 37 olika länder, varav 163 patienter från svenska sjukhus.
De kvinnor som fick byta till aromatashämmaren Aromasin efter några år fick risken för återfall i bröstcancer sänkt med 25 procent, jämfört med de kvinnor som kvarstod på tamoxifen under hela femårsperioden.
Stig Holmberg, docent och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset var huvudprövare för den svenska delen av studien och säger i ett pressmeddelande:

– Studien bekräftar återigen att behandling med endast tamoxifen inte längre är det bästa alternativet. De kvinnor som idag får tamoxifen för att motverka att cancern återkommer bör därför erbjudas möjlighet att övergå till sekvensbehandling med aromatashämmare efter 2-3 år.

Britterna vill gå ännu längre. NICE (National Instituet for Health and Clinical Excellence) redovisar nu förslag till nya riktlinjer där man sätter in aromatashämmare direkt efter operation till kvinnor med hormonkänslig tidig bröstcancer som passerat klimakteriet. Förslaget grundar sig på det faktum att risken för återfall är som störst de första tre åren efter diagnos.