Apoteksutredningen utökas och förlängs

Apoteksutredningen utökas och förlängs

I dag fredag meddelade regeringen att apoteksutredningen får förlängd tid och fler uppdrag.

9 dec 2016, kl 10:41
0

Annons
Åsa Kullgren

Åsa Kullgren.

I det nya uppdraget ingår att se över apotekens handelsmarginal, det vill säga skillnaden mellan apotekens inköpspris och försäljningspriset, och ta ställning till om den behöver regleras även för receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna.

– I dag kan kostnaderna för läkemedel som inte ingår i förmånen vara både varierande och svåra att förutsäga. När allt fler läkemedel finns utanför förmånerna är det viktigt att se om vi kan få en bättre situation för patienterna kring dessa läkemedel, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i pressmeddelandet från regeringen.

Bland tilläggsdirektiven finns också att se över regelverket och marknaden för dosdispensiering, däribland apotekets tjänst Apodos. Maskinell dosdispensering av läkemedel innebär att läkemedel distribueras dosförpackade i stället för i ordinarie förpackningar. I dag utförs det av ett fåtal aktörer och utredningen ska bland annat undersöka om det är ett patientsäkert system.

Utredningen ska även lägga fram förslag för att sjukhusapotek ska kunna ansöka om licens för läkemedel digitalt, i stället för att behöva faxa ansökningar.

I tilläggsuppdraget ingår också att se över marknaden och regelverket för extemporeläkemedel. Frågan att besvara är om det nuvarande systemet där statliga APL har en skyldighet att tillhandahålla extemporeläkemedel är det bästa, samt om APL som statligt bolag kan vara med och främja utvecklingen av life science i Sverige i högre utsträckning än i dag.

Ännu ett nytt uppdrag är att lämna förslag på hur hantering av prövningsläkemedel till försökspersoner kan ske effektivt och säkert.

Utredningstiden för det ursprungliga uppdraget förlängs till och med den 28 februari 2017. I uppdraget  som rör frågan om läkemedel utanför läkemedelsförmånerna ska ett slutbetänkande lämnas senast den 31 december 2017.