Annons
Hade önskat mer av tilläggsdirektiven

Hade önskat mer av tilläggsdirektiven

Apoteksutredningens tilläggsdirektiv tas emot med blandade reaktioner hos branschorganisation och fackförbund.

9 dec 2016, kl 11:10
0

Annons

Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande Sveriges Farmaceuter

Johan Wallér vd Apoteksföreningen

I fredags presenterade regeringen den nya tidsplanen och tilläggsdirektiv för apoteksutredningen.

I tilläggsdirektiven ingår bland annat att se över marknad och regelverk för extemporeläkemedel och för maskinell dosdispensering, att analysera om handelsmarginalen bör regleras för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen, och att lämna förslag på hur sjukhusapotek enklare ska kunna ansöka om licens för läkemedel.

Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande för fackförbundet Sveriges Farmaceuter, tycker i en första kommentar utan att ha hunnit läsa hela tilläggsdirektivet, att det ser ut som att det viktigaste finns med i det utökade uppdraget. Men hon saknar en sak.

– Det hade varit önskvärt att ha med en översyn av famaceutiska tjänster, säger hon. Sveriges farmaceuter vill att man ser över hur rådgivning ska ske vid utlämning av vissa läkemedel, för att få en mer standardiserad och jämlik rådgivning.

Det finns en stor underutnyttjad resurs på landets apotek, menar Kristina Billberg Fritjofsson, samtidigt som studier visar att många tar sina läkemedel felaktigt.

–  Många personer skulle behöva mer och kanske en mer kontinuerlig rådgivning. Till exempel om hur man använder sin inhalator. Så det hade vi hoppats på. Men samtidigt tror vi att det finns möjlighet inom det befintliga direktivet att se över detta, säger Kristina Billberg Fritjofsson.

Johan Wallér, vd på branschorganisationen Apoteksföreningen, hade gärna sett en skarpare formulering i tilläggsdirektivet som rör handelsmarginalen för läkemedel utanför läkemedelsförmånen.

– Nu handlar det ju om ett uppdrag att analysera, säger han. Vi hade gärna sett att utredningen hade fått i uppdrag att lämna förslag på hur ett regelverk kan se ut för att göra det möjligt för apoteken att byta ut läkemedel som Läkemedelsverket redan har beslutat är utbytbara. Det är också ett förslag som har framförts av TLV i deras utredning i frågan.

I dagens system är apoteken skyldiga att byta till det billigaste läkemedlet när det handlar om läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Men när det handlar om läkemedel utan subvention får inte apoteken byta utan att först kontakta förskrivaren.

– Det blir inte någon prispress mot läkemedelsindustrin som det är i dag, säger Johan Wallér.

I övrigt påpekar Johan Wallér att apoteksmarknaden är komplicerad och att vi kanske får acceptera att det kommer fortsätta finnas problem som måste lösas under en överskådlig tid. På en så komplicerad och reglerad marknad kommer det alltid dyka upp nya saker.

Han menar att det faktum att nya frågor ständigt dyker upp kanske är ett tecken på att det ibland är för komplicerat.

– Man kan fundera över hur systemet fungerar i grunden, säger han. Det kanske behövs ett enklare system så att inte nya problem ständigt uppstår.

– Marknadens aktörer behöver också lugn och ro för att kunna jobba. Jag skulle gärna se en utredning som tar bort lite regler. En regelförenklingsutredning, säger Johan Wallér.