Apoteket spår en kostnadsökning på fem procent för 2004

Under 2003 sålde Apoteket läkemedel för sammanlagt 27,8 miljarder kronor, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2002. Vid en pressträff i dag spådde man också en ökning av läkemedelsförsäljning 2004 på knappt fem procent.

11 feb 2004, kl 16:19
0

Apoteket tror att kostnadsökningen hamnar mitt emellan de prognoser som Socialstyrelsen (SoS) och Läkemedelsstatistik (LS) kom med i början av året. SoS spådde en ökning på sju procent och LS tre procent.

? Jag tror att den stannar på knappa fem procent, spådde läkemedelsanalytiker Karolina Antonov vid ett pressmöte i förmiddags.

En bidragande anledning till den försiktiga prognosen är att patentutgångarna för Cipramil, Losec och framför allt Zocord, får full effekt under 2004.

I hennes analyser för 2003, om effekten av dessa patentutgångar tas bort, ses ändå en svagt vikande kostnadsökning för 2003. Anledningen till det är reformen med generisk substitution som infördes i oktober 2002.

? Jag tror också att de genomgångar som Läkemedelsförmånsnämnden nu gör av alla subventionerade läkemedel, ytterligare kan press kostnaderna i framtiden, sa Karolina Antonov.

ASA i topp

Under 2003 ökade Apoteket AB sin totala försäljning av alla varor med tre procent till 32 miljarder kronor. Andelen läkemedel av detta är 27,85 miljarder kronor. Läkemedel på recept ökade med 0,8 procent 2003 jämfört med 2002. Dessutom har både prisnivån och volymen sett till DDD sjunkit, med 2,2 respektive 2,6 procent.

Sett till vem som betalar har patienternas andel sjuknit något, till 28 procent, medan landstingen står för 72 procent.

De tre största preparaten, sett till försäljningsvärde, är Zoloft, Lipitor och Lanzo.

? Det är intressant att notera att dessa tillhör samma klassar som det tre stora patentutgångarna, sa Apotekets informationsdirektör Thony Björk, och syftade på Cipramil, Losec och Zocord.

Sett till substans, inklusive generiska alternativ, ligger simvastatin, sertralin och atorvastatin i topp sett till försäljningsvärde. Sett till DDD hamnar istället acetyslsalicylsyra, furosemid, simvastatin, enalapril och levotyroxin i topp.

? Behandlingsmässigt har det inte skett några stora förändringar under 2003. Men patentutgångarna och generisk substitution har fått stort genomslag under året, sa Karolina Antonov.