Annons

Apoteket modifierar bandningspolicy

Mediauppmärksamheten kring Apotekets inspelningar av telefonsamtal har lett till att de bandade samtalen bara kommer att sparas i ett år istället för tre.

29 sep 2002, kl 00:00
0

De inkommande telefonsamtalen till Apotekets kundcentrum spelas in och lagras, utan att den som ringer informeras.
Detta faktum uppmärksammades av flera medier nyligen, men några större reaktioner från apotekskunderna kom aldrig.
– Bara fem av de 4 000 kundsamtalen dagen efter medieuppståndelsen handlade om bandningen, säger Lars O Eriksson, chef för apotekens kundcentrum i Uppsala och Kalmar.
Ändå kommer Apoteket troligen att förändra sina rutiner vad gäller bandningen. Enligt nuvarande policy ska samtalen sparas i tre år, i linje med lagen som reglerar hur länge recept får sparas på apoteken.
– Vi kommer troligen att fatta beslut om att bara spara samtalen i ett år. Vi behöver helt enkelt inte ha kvar inspelningarna längre, säger Lars O Eriksson.

Klagomål till Socialstyrelsen

En annan integritetsrelaterad fråga berörs i ett brev som Nina Rehnqvist, överdirektör vid Socialstyrelsen, nyligen skickade till Apoteket. Hon uppmärksammar företaget på att flera personer kontaktat myndigheten med klagomål på att obehöriga kunnat höra vilka besvär de lider av och vilka mediciner de hämtat ut. Socialstyrelsen avser därför vid sin rutinmässiga tillsyn av apoteken specifikt studera hur patienternas integritet skyddas.
– Det är svårt att bedöma hur stort detta problem är. Vi driver ett utvecklingsarbete för att förbättra kundernas integritet, exempelvis ropas inga namn ut på apoteken längre. När vi bygger nya eller bygger om gamla lokaler försöker vi öka avskildheten genom kanalsystem, ljuddämpande åtgärder med mera. Men det viktigaste är ändå hur personalen hanterar kundsituationen, säger Pia Ungvari, kvalitetsdirektör på Apoteket.