Annons

Apoteket lämnar ut det billigaste läkemedlet

Fabrikantneutralitet är nödvändig när det finns flera olika leverantörer av samma läkemedelssubstans. Men neutraliteten medför inte att alla apotek kan lagerhålla samtliga leverantörers produkter.

11 jul 2002, kl 18:39
0

Annons

För apoteken innebär parallellimporten merarbete, något som kostar resurser. Dessutom är intäkten från en parallellimporterrad förpackning lägre för apoteken. Då borde man väl vara negativ till parallellimport inom Apoteket AB?
? Totalt sett är parallellimporten positiv, eftersom den sänker läkemedelskostnaden ? för staten och för kunder som inte hamnat högst i förmånstrappan. Vi ska verka för lägre läkemedelskostnader. Att hanteringen kostar extraarbete och resurser för oss får vi acceptera, säger Bo Gunnarsson, stab styrning/uppföljning, Apoteket AB.
Att hantera ett bredare sortiment, flera fabrikanter, fler fall av restnoteringar, fler kontakter och information till förskrivare etc medför merarbete. Men Apoteket har ännu inte mätt hur omfattande det är, och vad det kostar.


?Hittat sina plogfåror?
Kontakten med, och informationen till, kunderna är inget avgörande problem. När fenomenet med parallellimport var nytt fanns många frågor bland personalen om hur den skulle hanteras, men nu har man arbetat fram fungerande rutiner.
? Parallellimporten har funnit sina plogfåror, säger Bo Gunnarsson.
I rutinerna ingår ofta lokala överenskommelser med förskrivarna om hur recept utan fabrikantnamn ska hanteras när det finns konkurrerande leverantörer.
? Lokala överenskommelser torde dominera ute på apoteken idag. En sådan kan exempelvis fastslå att en kund med ett Losec-recept ska få ett av de billigaste som apoteket har på lager just den dagen. Det vore opraktiskt om kunden för att spara någon enstaka krona skulle få vänta några dagar på en ännu billigare förpackning, säger Bo Gunnarsson.


Leveranssäkerhet
Inget apotek kan lagerhålla samtliga parallellimportörers produkter. Det vanligaste är att apoteken utöver originalet har ett eller ett par parallellimporterade alternativ.
? Eftersom prisskillnaden oftast är liten mellan de parallellimporterade läkemedlen är det främst leveranssäkerheten som avgör vilka preparat som tas hem. I andra hand väljs produkter som är enkla att hantera praktiskt, förpackningarnas utformning, etiketter, miljöhänsyn etc, säger Bo Gunnarsson.
Att läkemedelskommittéer, som i Västerbotten, rekommenderar parallellimporterade produkter från i första hand ett företag kan hanteras av Apoteket AB.
? Man kan säga att vi är kommittéernas förlängda arm och därmed lojala med deras rekommendationer.


Inte alltid billigast
Bo Gunnarsson betonar att apoteken ska expediera det billigaste alternativet. Oftast, men inte alltid, innebär det parallellimport.
? Åtminstone tidvis har originalläkemedel varit billigast, till exempel Rhinocort och Imdur. Vi är väldigt noga med att betona valet av det billigaste läkemedlet, inte om det är parallellimporterat eller ej, säger han.
För apoteken är det viktigt att säkerheten inte blir sämre av parallellimporten. För närvarande pågår olika rättsliga prövningar inom EU. Utfallet av dessa kan komma att resa frågetecken om parallellimport.
? Säkerhetsfrågan kan komma att diskuteras utifrån hur stora skillnader i namn, formulering, information etc som kommer att accepteras inom EU framöver. Om exempelvis helt olika namn får förekomma finns det risk att patienter får i sig dubbla doser av samma läkemedelssubstans utan att vara medveten om det. Sådana risker vill vi slippa, säger Bo Gunnarsson.