Apoteken börjar nischa sig

Idag har vi 1 150 apotek i Sverige. Innan omregleringen fanns det 920. Men omsättningen har inte ökat mer än marginellt. Det framgår av Apoteksföreningens första årsrapport. Differentiering och egenvård kommer att utvecklas under kommande år, tror Apoteksföreningens vd.

6 apr 2011, kl 13:57
0

Under apoteksbranschens första år ökade kundbesöken med cirka 10 procent, apoteken blev 20 procent fler och den totala omsättningen för hela branschen var 33 miljarder kronor.
? Det är ungefär på samma nivå som under monopoltiden, sade Johan Wallér vd för Sveriges Apoteksförening när han presenterade branschens första årsrapport.
? Det här är inte en marknad där man täljer guld med träkniv, marknaden har inte vuxit, det vill säga kunderna är inte fler och inte sjukare. Istället har det blivit en utspädning på fler apotek.

Han spådde
att det under de närmaste åren kommer att ske en konsolidering och tänker sig både nedläggningar och försäljningar men också nyetableringar.
? Det finns orter med plats för fler apotek.
Johan Wallér trodde också att det kommer att bli större differentieringar mellan de olika apotekskedjorna, såväl när det gäller egenvården, som rådgivning med olika hälsotjänster.
? Idag finns det apotek som nischat sig som djurapotek, kanske får vi framöver apotek som nischar sig mot speciella patientgrupper, diabetesapotek till exempel.

Liksom tidigare står receptdelen för 80 procent av omsättningen.
? Men det är egenvårdssidan, som du kan styra över, där de stora utvecklingsmöjligheterna finns. Och här har man redan börjat med till exempel hudterapeuter på Boots, gav han som ett exempel.

De idag 1 150 apoteken
ägs av 21 olika aktörer, 13 av dem är medlemmar i Apoteksföreningen. De som inte är med är enskilda entreprenörers apotek.
? Men jag räknar med att de kommer med när de etablerat sin verksamhet.
Omregleringen med de nya 200 apoteken har inneburit att apotekstätheten i landet ökat, rätt rejält. Idag går det 8 300 invånare per apotek, före omregleringen cirka 10 000.

De flesta nya apotek
har öppnat i storstadsområdena, men nyetableringar har skett i alla län, förutom på Gotland. Flest antal apotek finns i Stockholms län, 211 stycken lägst antal på Gotland med sju stycken. Under 2010 var 8 350 personer anställda på öppenvårdsapoteken, 735 av dem var nyanställningar. Knappt 50 procent av personalstyrkan är receptarier, 8,5 procent apotekare.