Annons

Apotekare nöjda efter utbildning

Att det skulle vara ett överskott av apotekare är ingenting som
märks ännu, i alla fall inte bland före detta studenter vid Uppsala
universitet. I en enkätstudie som gjorts av de som gick ut
apotekarprogrammet 2007 har samtliga jobb idag.

24 aug 2010, kl 10:45
0

Uppföljningen av de före detta studenterna är en del i arbetet som pågår med att revidera apotekarprogrammet i Uppsala. I arbetet har man också kontaktat olika arbetsgivare för att se hur de uppfattar de apotekare som anställts.
– Det är väldigt positiva siffror vi fått in. Många av studenterna är nöjda med utbildningen, omkring 80 procent och många upplever att deras arbetsuppgifter motsvarar utbildningsnivån, säger Erik Björk, ansvarig för grundutbildning på farmaceutisk fakulteten vid Uppsala universitet.

Studien, som genomförts under våren, visar att av de 82 före detta studenter som svarat, arbetar omkring 46 procent på öppenvårds- eller sjukhusapotek och 36 procent inom läkemedelsindustrin. Men eftersom ett antal procent doktorerar och många av dem går till industrin efter det, blir fördelningen på sikt ganska jämn enligt Erik Björk. En fjärdedel av studenterna fick arbete genom en praktikplats.

Majoriteten av studenterna tycker att den bild de fick av sitt jobb under utbildningen stämmer bra överens med verkligheten. Det som efterfrågas är bland annat mer utbildning inom företagsekonomi och entreprenörskap.
– Den siffran kan man misstänka att den kommer att öka i och med omregleringen när det blir möjligt att driva eget apotek. Men många vill också starta företag inom andra områden som rådgivning, säger Erik Björk.

Bland de arbetsgivare som studerats ingår läkemedelsindustri, apotek och myndigheter. Där har man också gjort djupintervjuer för att få en bild av vad arbetsgivarna tycker om de nyexaminerade apotekare som kommer för att jobba. Analysen av materialet är inte färdig än men en notering som görs är en önskan om att studenterna skulle ha mer självförtroende och vara lite tuffare. Vissa efterlyser också mer arbetslivsrelaterade kunskaper.
– Det är alltid en balansgång vad man som universitet eller högskola ska bidra med. Teoretiska kunskaper, informationssökande och kritiskt granskande är självklarheter. Men vi kan inte färdighetsträna dem för alla arbetsuppgifter.

Nu ska det insamlade materialet analyseras vidare och förhoppningsvis kan man dra fler slutsatser så småningom.
– Det finns ju en andel som är missnöjda och som tycker att de är överkvalificerade till exempel. Kanske finns det en koppling till vilken arbetsgivare de har, säger Erik Björk.