Farmacevter nöjda med e-recept

Svenska farmacevter gillar e-recept och är nöjda med hanteringen
av dem. Tidsbesparing och säkerhet är det som anses vara de främsta
fördelarna. Det visar en studie som forskare vid Linnéuniversitetet.

7 jun 2010, kl 10:45
0

Undersökningen baserades på en webenkät som gick ut till 500 slumpvist utvalda farmacevter som fick svara på frågor om sina attityder till e-recept. Svarsfrekvensen var 52 procent. Hela 98 procent av de som svarade uppgav att var nöjda med e-recept. Svaren såg likadana ut oavsett kön, ålder eller år i yrket.

Omkring 90 procent uppgav att e-recept ökar kostnadseffektiviteten på apoteken och 62 procent att de leder till bättre en relation med kunderna. När farmacevterna skulle nämna vad som var bra med e-recepten var de vanligaste svaren att de spar tid och är säkra. Som negativa åsikter fanns att det är svårt att göra korrigeringar och att ändra dem liksom att tekniken sätter käppar i hjulet. Bland de förbättringar man önskade fanns att förskrivare lättare skulle kunna göra ändringar i e-recept.

Studien, som utförts vid Linnéuniversitetet i Kalmar med ekonomiskt stöd av Apoteket AB, har publicerats i den brittiska tidskriften Journal of Pharmaceutical Health Services Research.